Mrtvé zvíře bylo díky všímavosti houbaře nalezeno včera v lese nedaleko obce Brenná na Českolipsku, v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Nezahynulo přirozenou smrtí, bylo silně zakrváceno a kolem jsou další krvavé stopy. Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, nyní konzultují nález s dalšími odborníky, aby se potvrdilo, zda se skutečně jedná o vlka. Zároveň budou zjišťovat příčinu smrti. Případ také předali Policii ČR. Vlk totiž patří mezi kriticky ohrožené živočichy.

Pozůstatky vlka nalezené na Kokořínsku. Zdroj: AOPK, www.ochranaprirody.cz

Pozůstatky uhynulého vlka nalezené na Kokořínsku. Zdroj: http://www.ochranaprirody.cz/Mrtvé zvíře opravdu jako vlk vypadalo, ale musíme počkat na výsledky testů pro vyloučení záměny s křížencem či podobným plemenem psů. Komplikací jsou probíhající rozkladné procesy. Podle našeho názoru jsou tři varianty možné příčiny jeho smrti: zastřelení, zranění autem či konflikt s jiným zvířetem. Pokud se ukáže, že byl zastřelen, bude to každopádně hodně smutná zpráva. K případnému zástřelu zřejmě nedošlo na místě nálezu, nechceme proto v žádném případě obviňovat místní myslivce. Věřili jsme, že vlci mohou v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj bez problémů žít. Je tu totiž dost místa pro tyto krásné šelmy i lidi,“ vysvětluje Ladislav Pořízek, ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

"K nálezu uhynulého vlka, u kterého ještě nebyla zjištěna přesná příčina úhynu, bych rád konstatoval, že pokud vlk neuhynul přirozenou smrtí, vždy bohužel padá podezření na myslivce. Zde bych se chtěl důrazně zastat myslivců, členů ČMMJ, kteří ctí a dodržují zákony. Nevěřím tomu, že by došlo k nějaké formě usmrcení vlka z jejich strany.Moc dobře vědí, že vlk je kriticky ohrožený živočišný druh, a je zde novým predátorem se kterým se snaží žít vedle sebe a vzájemně se respektovat, " konstatuje Petr Lípa, předseda OMS Česká Lípa.

Zdejší vlky poprvé zachytily fotopasti v národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala v loňském roce. Páru šelem, které přišly z oblasti Lužice, se zde narodila mláďata. Je to první doložené rozmnožování vlků v Čechách po více než 100 letech.

Vlci jsou pro krajinu důležití. Jsou výborní lovci a mohou tak pomáhat regulovat přemnožená divoká prasata, jeleny a srnce, kteří nadměrným okusem ničí v lesích mladé stromky. Za případné škody, které by vlci způsobili na domácím zvířectvu, mají hospodáři podle zákona nárok na finanční kompenzaci,“ dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Vlci byli v České republice vystříleni koncem 19. století. V posledních letech se začínají stejně jako do dalších států postupně vracet. Česká republika má dva základní zdroje pro obnovu výskytu: slovenskou a německo-polskou populaci. Do chráněné krajinné oblasti Beskydy přicházejí vlci ze Slovenska – v posledních několika letech ale spíš výjimečně, zejména kvůli pytlákům a migračním bariérám, jako jsou velké silnice. Na sever Čech vlci přicházejí právě z oblasti Lužice.