Západoněmecký spolkový stát zahájí od ledna projekt reintrodukce rysa

Vypouštění rysa v rámci reintrodukce. Ilustrační záběr, zdroj: http://www.kalkalpen.at/Se začátkem příštího roku zahájí německá ochranářská organice Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz projekt reintrodukce rysa. Dvacet zvířat původem ze Švýcarska a Slovenska má nalézt svůj nový domov v Biosférické rezervaci Falcký les při německo-francouzské hranici.


Porýní-Falc získalo pro svůj záměr podporu evropského dotačního programu LIFE+ Natur. Jak už to ale podobné projekty vždy vyžadují, finančně i organizačně se podílí řada dalších německých organizací a institucí: Světový fond na ochranu přírody (WWF), myslivci, asociace chovatelů ovcí a koz, lesníci, ochranáři a další. Na francouzském území navazuje další rezervace v pohoří Vogézy, proto se do příprav projektu zapojili také francouzští kolegové.


Realizaci projektu předcházelo několikaté plánování: v roce 2009 dostal záměr zelenou od vládních úřadů a s reintrodukcí rysa zde souhlasí zástupci všech 9 sousedících územních celků a měst. Ti všichni návrat velké šelmy vítají. Zdejší kraj přitom nabízí vhodné podmínky pro stálý výskyt velké šelmy. Chráněná území na obou stranách hranice vytváří dohromady jedno z největších lesnatých území v Evropě – přes sto kilometrů na délku a kolem 40 kilometrů na šířku. Podle habitatových modelů zde rys nalezne 250 tisíc hektarů vhodných biotopů a žít by zde mohlo více než dvakrát více těchto zvířat, než kolik je v plánu vypustit.


Další pokus…Početnost rysích populací v Evropě.Myšlenka návratu rysa do zdejších končin není vůbec neznámá: v osmdesátých a devadesátých letech bylo do jižních a centrálních částí pohoří Vogézy na francouzském území vypuštěno 21 rysů, bohužel současný stav této malé populace je hodnocen jako kritický. Přímo ve Falckém lese probíhal od přelomu tisíciletí systematický monitoring zaměřený na rysa, který přinesl pouze jediný věrohodný důkaz o přítomnosti této šelmy. Příčinou je pravděpodobně především špatná propojenost dvou zmíněných celků: zvířata zde mohou procházet pouze přes obtížně prostupný průsmyk Col de Saverne. I proto má v rámci projektu vzniknout plán propojení Falckého lesa s okolními horskými regiony, které by umožňovalo migraci zvířat a návaznost na další oblasti výskytu rysa. Podle německého WWF by se nově vzniklá populace mohla v delším časovém horizontu stát pomyslným „mostem“ mezi německými, francouzskými a švýcarskými populacemi.

Současný výskyt rysa v Evropě. Více informací zde


Projekt návratu rysů do zdejší oblasti je doprovázen řadou dalších aktivit, které mají usnadnit soužití místních lidí se staronovým obyvatelem zdejší přírody. Bez nich by byl ambiciózní záměr již od počátku odsouzen k neúspěchu. Vedle osvěty či rozvíjení spolupráce všech zainteresovaných zájmových skupin se budou pracovníci projektu soustředit na zajištění preventivních opatření pro chovatele hospodářských zvířat a kompenzací v případě vzniku škody. Systém těchto opatření má být ukotven ve speciálním připravovaném plánu péče o reintrodukovanou populaci.

 

JOSEFA VOLFOVÁ