Přestože Chorvatsko nepatří mezi nejbohatší evropské státy, prokázalo v letech 1998-2004 příkladnou ohleduplnost vůči volně žijícím živočichům. Při stavbě sedmdesátikilometrového dálničního úseku mezi Záhřebem a Rijekou skrze horský masiv Gorski Kotar bylo vybudováno 43 dálničních mostů a tunelů umožňujících migraci velkých savců a také jeden funkční ekodukt. Celková šířka všech tunelů a mostů byla přes 17 km, tedy 25 % dálniční trasy. 

Následný výzkum ukázal, že 100 metrů široký ekodukt je hojně využívaný všemi velkými savci včetně šelem (za den průměrně 6-7 srnců, 4 jeleni, 2-3 divočáci, 1-2 medvědi a také vlci a rysi). Autoři na základě rozsáhlého sledování různých typů mostních konstrukcí považují za minimální šířku ekoduktů 80 metrů. Jinak hrozí, že některé velké šelmy se neodváží na most vstoupit a stavba tak nebude funkční.