V noci z 11.na 12.5.2007 sme po prvýkrát otestovali špeciálne vyrobený kontajner nedostupný medveďom pri hoteli Tatranec, kde sa potuluje asi dvojročný medvedík. Tvrdenia médií ako v tomto prípade medveď svojím správaním vyplašil turistov, sa ukázali nepravdivé. Podľa našich zistení turisti videli medveďa ako zaujímavú atrakciu a dokonca za účelom fotografovania sa nebáli k nemu priblížiť bližšie. Práve takéto nezodpovedné správanie, pri ktorom sa medveď cíti ohrozený, môže byťnebezpečné pre človeka.


Hotel spolu s chatkami sa nachádza pri hlavnej ceste z Tatranskej Lomnice do Popradu. Mladý medveď, ktorý sa tu potuluje, si zvykol chodiť do kontajnerov, ktoré sú za hotelom voľne dostupné, nie ďaleko od lesa.


So zámerom redukovať podobné prípady, sme dali vyrobiť špeciálny kontajner, ktorý je uzatvorený tak, aby ho dokázal otvoriť len človek. Spolu s pracovníkmi Správy TANAPU v Tatranskej Lomnici sme ho nainštalovali a uložili doň odpadky z kuchyne, aby sme kontajner odskúšali a jeho prípadné nedostatky odstránili. Medveď sa v noci niekoľkokrát pokúšal dostať do kontajnera, ale keď sa mu to nepodarilo, išiel hľadať šťastie inde. Klasický kontajner si suverénne vedel otvoriť a dokonca doňho celý vliezol.


Pozorovali sme tohto medveďa, ako sa nebál priblížiť k turistom sediacim okolo ohňa, kde ho zrejme prilákala vôňa špekačiek. Ako nám povedal zamestnanec hotela, turisti mu sem-tam nejakú potravu hodili.


Táto skúsenosť nám potvrdila, že problém synantropných medveďov je možné riešiť preventívnymi opatreniami. Je však potrebné, aby turisti, hoteliéri aj ostatní obyvatelia žijúci v oblastiach s výskytom medveďov, boli dostatočne informovaní a zaujali zodpovednejší prístup k tejto problematike. Podobne sa to napríklad už niekoľko rokov rieši v Poľsku, kde sa používajú elektrické oplôtky okolo kontajnerov a výsledky sú veľmi dobré. Kontajnery musia byť zabezpečené tak, aby ich medveď nemohol otvoriť, alebo aspoň uzatvorené v miestnosti, kde sa k nim nedostane. Je úplne neprípustné, aby boli medvede akýmkoľvek spôsobom kŕmené, čím sú podporované v nežiaducom správaní. Strata plachosti môže spraviť aj z menšieho medveďa čoraz drzejšieho jedinca pri získavaní potravy, čím môže byť pre človeka nebezpečný.V konečnom dôsledku doplatí na to medveď. Buď zvyšok života strávi v zajatí, alebo je zastrelený, čo pravdepodobne čaká aj tohto medvedíka.