Soutěž o nejzajímavější letní příběh s velkými šelmami pokračuje

 

Putovní výstava o soužití se vzácnými velkými šelmami - rysy, vlky a medvědy - se na měsíc zastaví v Javorníkách. Pokud obyvatelé a návštěvníci Beskyd nestihli výstavu zhlédnout během května a června ve Vsetínském muzeu nebo v červenci v Dolní Lomné, mohou ji navštívit od 8. do 31. srpna v informačním centru na Pulčíně, případně v září na Svatém Hostýně.

 

Harmonogram výstavy pro rok 2010 najdete zde

 

Michal Bojda z Hnutí DUHA Valašsko řekl: „Pulčiny jsou známým cílem pro mnoho turistů zejména díky krásným skalám, které se nacházejí v NPR Pulčín - Hradisko. Skály však nevyhledávají jen turisté, ale rády je navštěvují také velké šelmy. Zejména pro rysa představují ideální prostředí k životu. To že zde rys často zavítá nám prozrazují časté nálezy jeho stop a dalších pobytových znaků. I proto si myslím, že Pulčiny jsou k uspořádání takové výstavy ideální. Informace které jsou ve výstavě shrnuty mohou být totiž přínosné nejen pro turisty z daleka, ale také pro místní obyvatele."

Infocentrum Pulčín založil a ve spolupráci s obcí Francova Lhota provozuje Český svaz ochránců přírody ve Valašském Meziříčí. V průběhu roku se zde koná množství výstav, řemeslných jarmarků a trhů nebo seminářů o ochraně přírody a řada dalších akcí.

Současná expozice nese název „Soužití s velkými šelmami - náročný úkol i příležitost". Je připravená ve spolupráci s norskými a švédskými zoology a zobrazuje život vlků, rysů, medvědů a také severských rosomáků. Líčí jejich více či méně úspěšné pokusy o soužití s lidmi v různých částech Evropy a upozorňuje na hlavní problémy, s nimiž se tato vzácná zvířata potýkají. Počty velkých šelem se téměř ve všech evropských státech v posledním půlstoletí zvýšily. Negativní postoje, pytláctví a nekontrolovaný rozvoj v některých regionech však představují vážnou hrozbu pro přežití těchto vzácných zvířat v budoucnu.

Hnutí DUHA také během léta vyhlásilo soutěž o nejzajímavější dovolenkový zážitek s velkými šelmami. Do konce října může každý zaslat svůj příběh, reportáž či úvahu doplněnou vlastními fotografiemi nebo kresbami na adresu soutez@selmy.cz nebo do kanceláře Hnutí DUHA. Zájemci najdou podrobnosti najdou na webu www.selmy.cz/soutez.

Miroslav Kutal z Hnutí DUHA, vedoucí programu ochrany velkých šelem, řekl:

I na poměrně lidnatém kontinentu jako je Evropa žijí tisíce vlků, rysů nebo medvědů. Denně patrně dochází k desítkám setkání lidí a divokých šelem, aniž by končily konfliktem nebo byly vůbec lidmi zaznamenány. Výstava prezentuje zkušenosti z mnoha evropských zemí které ukazují, že soužití velkých šelem a člověka je možné a i případné konflikty jsou řešitelné. Nejlepším a nejlevnějším způsobem řešení je konfliktům předejít. K tomu je ale nutná kvalitní osvěta a dobrá informovanost a komunikace mezi ochránci přírody a občany. Kromě řady besed a promítání ve školách a v obcích jsme letos vyhlásili také novou soutěž. Doufáme že přinese také zkušenosti Čechů a Češek s velkými šelmami - ať už domova, nebo ze zahraničí. Nejlepší a nejzajímavější příspěvky vybere odborná porota a budou odměněny hodnotnými cenami."