Zatímco v České republice je vlk přísně chráněným druhem, na Slovensku tomu tak není. Již při vstupu do Evropské unie si Slovenská republika vyjednala výjimku z evropské směrnice a může tedy za určitých okolností vlky lovit. Ačkoliv v průběhu předchozích let došlo k zpřísnění jeho pravidel, je lov stále značně kontroverzní a může ohrožovat i malou populaci vlků v České republice.

V současné době je odlov vlka na Slovensku povolený vždy na dobu 2,5 měsíců. Vlk tak mohl být legálně loven od 1. listopadu do 15. ledna 2020. Již 12. prosince však slovenské Ministerstvo zemědělství lov zastavilo, jelikož došlo k naplnění maximální stanovené kvóty 35 jedinců. Dva zástřely proběhly i v okresu Žilina, který se nachází pouze pár desítek kilometrů od česko-slovenských hranic. (Přehled o oblastech s ulovenými vlky je dostupný zde).

Změnou posledních let bylo také postupné stanovování území, na kterých se vlk nesmí lovit vůbec. Ačkoliv jde oproti dřívějšku o krok kupředu, stále platí výhrada, že vlci neznají a nemohou tedy respektovat hranice, které stanoví člověk. Ocitne-li se tak smečka, jejíž teritorium spadá jen částečně do takto chráněného území mimo něj, hrozí jí rozkol. 


Zdroj: NLC, tisková zpráva slovenského ministerstva zemědělství


Oproti tomu letos neplatilo ustanovení, že je zakázáno usmrtit člena rodičovského páru smečky (dříve označovaného jako alfa pár). Přitom pokud jej smečka ztratí, rozpadne se. Nezkušení mladí vlci mají následně loveckou nevýhodu, protože nemohou využívat kořisti, která se podaří ulovit celé smečce. Je velmi pravděpodobné, že se jim nepodaří přečkat náročnou zimu nebo se mohou uchýlit k útokům na nechráněná stáda ovcí či další hospodářská zvířata, která jsou pro ně snadnější kořistí. K takovému rozpadu smečky došlo letos v Chočských vrších. Ty se nalézají nedaleko hranic s Tatranským národním parkem, do území se zakázaným lovem však již nespadají. 1. listopadu byl zastřelen nejprve otec vlčat, o dva týdny později stihl stejný osud i matku a jedno z mláďat. Ze smečky tak zbyla pouze dvě letošní vlčata.

Proti legálnímu lovu vlků na Slovensku se v tomto roce ještě před jeho zahájením postavilo 29 různých nevládních organizací. Momentálně má jejich otevřená výzva už více než 105 000 podpisů z řad veřejnosti. Také Hnutí DUHA Olomouc s lovem vlků na Slovensku nesouhlasí. Každé mrtvé zvíře může být ránou pro genetickou variabilitu populací, které se právě v České republice střetávají z různých koutů Evropy. Od roku 2000 bylo na Slovensku legálně uloveno přes 1700 vlků.


Podpořil: