BRATISLAVA (TASR) - Lesoochranárske zoskupenie VLK (LZ VLK) podalo na Krajskom súde v Bratislave 43 žalôb proti Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR kvôli povoleniu odstrelov medveďov, ktorí podľa neho nespôsobovali žiadne škody a ani neohrozovali zdravie ľudí. LZ VLK požiadalo zároveň Krajský súd v Bratislave o odklad vykonateľnosti rozhodnutí MŽP SR až do právoplatného skončenia konaní.


"LZ VLK má za to, že MŽP SR vydáva rozhodnutia o povolení výnimky na usmrtenie chráneného druhu živočícha medveďa hnedého v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny a medzinárodnými dohovormi, pretože pri udelení výnimky nie sú splnené všetky podmienky definované zákonom," uviedol dnes pre TASR Juraj Lukáč z ochranárskej organizácie. Navyše takéto odstrely, takzvaný regulačný lov, podľa názoru LZ VLK problémy konfliktov s medveďmi nerieši, ale ich vo veľkej časti prípadov vytvára.


Plánovaným paušálnym, regulačným odstrelom 400 medveďov sa ohrozí populácia medveďa a zhorší stabilita ekosystémov, pričom škodiace medvede budú naďalej ohrozovať ľudí a ich majetok, myslí si Lukáč.


Pri regulačnom odstrele sa totiž medveď loví viac ako rok po vzniku škody alebo sa loví i na miestach, kde škody nevznikajú. S ohľadom na skutočnosť, že v určitom území sa obyčajne pohybuje viac medveďov, môže byť v minulosti škodiaci medveď ulovený len náhodou. V takom prípade sa škody v budúcnosti obyčajne opakujú. Príkladom je medializovaný prípad útoku medveďa na pána Gejdoša v revíri poľovného združenia Kamenná pri dedine Liptovské Sliače v roku 2006. V roku 2005 bol v tomto revíri povolený a vykonaný odstrel medveďa v rámci regulačného lovu, napriek tomu tento lov útoku nezabránil. Výška škôd spôsobených medveďom pritom nie je úmerná veľkosti populácie. V niektorých lokalitách je populačná hustota vysoká (napríklad Tichá dolina) a nedochádza tam ku vzniku škôd, v iných je podstatne nižšia a ku vzniku škôd a synantropných jedincov tam, naopak, dochádza pravidelne (mesto Vysoké Tatry). Výška škôd je evidentne odrazom stavu biotopu, uvádza Lukáč.


Ochranný odstrel, proti ktorému LZ VLK nič nenamieta, sa na rozdiel od regulačného odstrelu vykonáva na mieste vzniku závažnej škody a v čo najkratšom čase po vzniku tejto škody. V takomto prípade je pravdepodobné, že odstrel postihne skutočne škodiaceho jedinca.