English version

Medvede nebudú strieľať, ako povie ministerstvo

2.4.2008, ČTK, SME

Ochranári zo združenia VLK dnes vyhrali niekoľko súdnych sporov s ministerstvom životného prostredia o povolenia na odstrel medveďov. Krajský súd v Bratislave rozhodol, že na zastrelenie medveďa musia byť jasné a závažné dôvody. Naopak, podľa súdu nemá európsky chránené zviera napríklad platiť životom za to, že vyrabovalo niekoľko úľov, na čo sa odvolávalo jedno povolenie. Súd dnes dal združeniu za pravdu v ôsmich z 57 sporov.

"Medveď hnedý je chránený živočích európskeho významu. Výnimky je možné udeliť len v odôvodnených prípadoch, ako je kontakt s obyvateľstvom. Škody na včelstvách za 2000 korún nie je možné považovať za závažné," zhodol sa v prvom z prípadov senát pod vedením predsedu Viliama Pohančeníka. Spoločenská hodnota medveďa je podľa zákona 80.000 korún Sk. Podobne súd uznal argumenty ochranárov aj v ďalších prípadoch a rozhodnutia o povolení odstrelu súd vrátil ministerstvu na opätovné prejednanie.

"Súd sa v podstatnej miere stotožnil s našimi argumentmi, že každá výnimka musí byť odôvodnená konkrétnymi okolnosťami prípadu a nemôže ísť o paušálne udeľovanie výnimiek v rámci takzvaného regulačného odstrelu," komentovala rozhodnutie právnička VLK-u Iveta Rajtáková. Pripustila, že v prípadoch, keď medveďa zastrelili na základe nezákonného rozhodnutia, dajú podnety na vyvodenie zodpovednosti.

"Dnešné rozhodnutie súdu nevnímame ako prehru, ako skôr ako praktickú pomoc pri vydávaní výnimiek v budúcnosti," reagovalo tlačové oddelenie ministerstva. "My sme zvolili najlepší postup v súlade so zákonom," tvrdila právnička ministerstva Lucia Závodníková. Trvala na tom, že často neexistuje iná možnosť ako odstrel.

Ochranári naopak hovoria, že medveďa môžu premiestniť do zoologickej záhrady, inej lokality, pasienky hospodárskych zvierat sa dajú oplotiť elektrickým drôtom a kontajnery na smeti zabezpečiť. Okrem toho podľa právničky ochranárov chovatelia majú právo na náhradu škody spôsobenej chránenými živočíchmi. Za odstrel medveďa sa však podľa ochranárov poľovnému združeniu platí aj vyše 150.000 Sk.

Súd tiež úradom uložil, že pri rozhodnutí o odstrele musia jasne stanoviť jeho miesto, nestačí len určiť poľovný revír. Poľovníci by tak nemali ísť zastreliť medveďa napríklad do jaskyne, musia ho vyčkať tam, kde narobil škody, alebo sa stretol s ľuďmi.

Všetkých 57 sporov lesoochranárskeho združenia VLK s ministerstvom, ktoré má súd na stole, sa týka povolení z minulého roka. Ministerstvo v nich argumentovalo napríklad škodami či premnožením medveďov. Priznalo však, že skutočný počet medveďov na Slovensku začnú odborníci zisťovať až tento rok. Podľa stránky www.medvede.sk odborníci odhadujú, že na Slovensku žije 700 až 900 jedincov. Ročne ich zastrelia priemerne 25 až 30, záujemcov je viac ako sto. Tento rok zatiaľ jarný odstrel nepovolili.

Spor o medvede vypukol vlani, keď sa zvýšil počet ich útokov na ľudí na 78. Štátna ochrana prírody potom vyhlásila, že treba znížiť počet týchto zvierat na polovicu. Po protestoch ministerstvo rozhodlo, že tento rok neudelí viac povolení na odstrel.

Problémy s ochranou medveďov majú aj v ďalších krajinách. Napríklad pred Európskym súdnym dvorom sa vedie viacero sporov o nedodržiavanie európskej smernice o prísnej ochrane takýchto zvierat. Európska komisia iniciovala konanie proti Fínsku, kde podľa nej dali priveľa výnimiek. Komisia na súde podotýka, že výnimky musia byť jednoznačne zdôvodnené a udelené vtedy, ak neexistuje iná alternatíva. Naopak, v Rakúsku tento rok zaevidovali len dvoch medveďov, v Česku vraj je len zopár kusov zo Slovenska.
Práce Hnutí DUHA Olomouc na ochraně a monitoringu velkých šelem probíhá i díky podpoře individuálních dárců – Přátel velkých šelem. Přidejte se prosím také na www.selmy.cz/podpora.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr