Slovenské ministerstvo životního prostředí vyšlo vstříc samosprávám a z Environmentálního fondu poskytlo dotaci 1,5 miliony eur, tedy v přepočtu přes 40 milionů českých korun, na zabezpečení kontejnerů na komunální odpad před medvědem hnědým. Desítky uzamykatelných boxů přibudou do konce listopadu ve městě Vysoké Tatry a v obcích Štrba a Podkonice v Nízkých Tatrách.

Foto: Vlado Trulík

Medvědi hnědí mají již delší dobu zvyk chodit za lehce dostupnou potravou do nádob na odpadky v obývaných částech Tater, ztrácejí plachost a stávají se pro lidi hrozbou. „Není řešením žádat ministerstvo o povolení na odstřel desítek medvědů, a přitom nemít zabezpečené kontejnery. Musíme předcházet rizikovým situacím, jít cestou prevence. Proto jsem podepsal udělení dotace pro vznik uzamykatelných kontejnerů v problémových lokalitách,“ řekl v Tatrách novinářům ministr životního prostředí László Sólymos.

Ředitel Tatranského národního parku (TANAP) Pavol Majko tento krok vítá: „Zabezpečení kontejnerů se osvědčilo, je to běžná prevence například i v severních státech Evropy, v Kanadě či v USA.“

Největší dotaci na zabezpečení kontejnerů před medvědem hnědým dostalo město Vysoké Tatry, konkrétně ve výši 1 milion 240 tisíc eur, tedy necelých 34 milionů korun. Obec Štrba získala 200 tisíc eur (5,4 milionu korun) a obec Podkonice 60 tisíc eur (přes 1,6 milionu korun). „Problém se tímto úplně nevyřeší, ale výrazně snížíme riziko střetu medvěda s člověkem. Ochrana životů lidí musí být na prvním místě,“ doplnil ministr.

Území nejstaršího národního parku na Slovensku TANAP je přirozeným domovem medvěda hnědého. Odborníci a ochranáři ze Správy TANAP-u vykonávají ve městě Vysoké Tatry, které právě svým územím zasahuje do národního parku, pravidelné hlídky, plašení a v případě potřeby poskytují i elektrické ohradníky. „Všechny typy plašení mají jen dočasný účinek. V krátké době se zvíře k nezabezpečeným kontejnerům vrátilo. Elektrické ohradníky se osvědčily při vysokohorských chatách anebo na ochranu včelstev, v rámci intravilánů měst je však jejich montáž i provoz komplikovaná,“ vysvětlil Majko.

Foto: Vlado Trulík

Medvěd hnědý je živočich celoročně chráněný nejenom slovenskou a českou, ale i evropskou legislativou. Ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny ministerstvo rozhoduje o povolení výjimky na odstřel medvěda ve správním řízení. Ministerstvo smí povolit výjimku na odstřel medvěda jen v odůvodněných případech, např. na problémového jedince po získání odborného posouzení Státní ochrany přírody Slovenské republiky, která jede přímo do terénu, monitoruje lokalitu, sbírá výpovědi obyvatel ad. Tyto výjimky jsou plně v souladu s evropskou směrnicí o ochraně biotopů, volně žijících živočichů a volně rostoucích rostlin, resp. s ustanoveními Bernské úmluvy. Ministerstvo tedy neuděluje a ani nemůže udělit kvóty na odstřel této šelmy.

Volně přeloženo z tiskové zprávy Ministerstva životního prostředí Slovenské republiky.

Fotografie přímo z terénu Vlado Trulík.