Ačkoli přechod pro velké savce křížící silnici I/11 na Jablunkovsku už měl stát, dodnes nejenže nestojí, ale stále se jedná o tom, jak bude vypadat.


Zástupci ekologických organizací se zlobí. Nelíbí se jim, že od podzimu 2007 nejsou zváni k jednání o budoucí podobě ekoduktu. Navzdory takzvané Deklaraci porozumění, kterou v listopadu 2006 uzavřeli zástupci kraje, ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechInvest, nevládních organizací a Hyundaie. V deklaraci zmírňující dopady nošovické automobilky na životní prostředí se zavázali mimo jiné k tomu, že ekodukt zajišťující bezpečnou migraci velkých savců včetně vzácných rysů, vlků či medvědů bude stát nejpozději 31. prosince 2008, a že součástí projektového týmu budou i občanská sdružení.


"Když jsme na podzim 2007 se zástupci dalších stran jednali, upozorňovali jsme na základě zahraničních studií na to, že ekodukt musí mít ve středu minimálně 80 metrů šířky. Jinak nebude plně využíván. Od té doby nás k jednání nikdo nepřizval. To je neplnění deklarace," řekl Miroslav Kutal z Hnutí Duha.


Mluvčí ministerstva životního prostředí Jarmila Krebsová uvedla, že jednání pracovní skupiny k řešení migrace velkých savců v Jablunkovské brázdě byla svolávána k projednání nově vzniklých podkladů. Hlavní bylo podle ní projednáno. V květnu se ale jednalo o kompromisní variantě přechodu. Bez ekologů.