Požádat až o 100% podporu na ochranu stád před vlky můžou chovatelé nově až do pondělí 2. srpna. Dotační program běží v rámci 110. výzvy Operačního programu životní prostředí, v níž zůstávají dosud nevyčerpané finance. Tato skutečnost a přetrvávající zájem chovatelů o zafinancování preventivních opatření byly důvodem k prodloužení příjmu žádostí. Výdaje na zabezpečení musí dosáhnout částky minimálně 100 tisíc korun a opatření je nutné předfinancovat. Jelikož samotné vyřízení dotace je navíc administrativně náročné a zdlouhavé, nabízíme pastevcům i nadále pomoc s jejím kompletním vyřízením.

Kvalitní preventivní zabezpečení pastvin výrazně snižuje riziko útoku šelem. Ty se k lovu hospodářských zvířat uchylují zejména proto, že jsou pro ně velmi snadno dostupnou kořistí. Např. elektrický ohradník, který nelze podlézt nebo podhrabat, ale šelmy od útoku odrazuje. Pokud stádo dokonce hlídá pastevecký pes, šelma navíc riskuje zranění. Všechny potřebné informace o zabezpečení stád a příklady již fungujících opatření najdou chovatelé na webu www.ochranaovci.cz. S dotazy směřujícími k žádostem OPŽP se mohou obrátit na email info@ochranaovci.cz.


Alena Koutková, administrátorka projektů OPŽP z Hnutí DUHA Olomouc, řekla: 

„Od začátku tohoto roku jsme poskytli poradenství více než dvěma desítkám chovatelů, z nichž asi polovina se pro podání žádosti rozhodla. Šest podaných žádostí v 110. výzvě bylo již schváleno, osm na schválení čeká a několik projektů ještě připravujeme. V případě výstavby pevných ohrad může být otázkou až jednoho roku, než jsou zvířata zabezpečená. Poptávka po materiálu i stavitelích je velká. Při pořizování mobilních ohradníků jsou zvířata zabezpečena rychleji, bohužel ne všude se dá tento typ opatření využít. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo životního prostředí zatím neposkytlo informace, jak bude  podpora pro chovatele v místech s útoky vlků do budoucna vypadat, doporučila bych těm, kteří ještě váhají, jednat nyní.”


Na fotografiích je již zrealizované opatření chovatelů z Krnovska, kteří se s námi spojili právě kvůli škodám od vlků. Spolupráce fungovala zcela bez problémů a projekt bez zádrhelů prošel od komunikace s chovateli a potřebného dodání podkladů k žádosti k jejímu podání do dvou měsíců od prvního kontaktu. Za další čtyři měsíce byl projekt schválen. Nyní je ve fázi finančního vypořádání.

Zrealizované opatření v rámci OPŽP u chovatelů z KrnovskaZrealizované opatření v rámci OPŽP u chovatelů z Krnovska 


 Podpořil: