Vlci budou hlavním tématem speciální projekce spojené s diskuzí pro veřejnost v Pellyho domech v Polici nad Metují. Ve středu 24. 8. 2016 od 15:00 se zde uskuteční východočeská veřejná premiéra filmu o návratu velkých šelem do střední Evropy Causa Carnivora, jehož autorem je respektovaný režisér Jan Svatoš. Následovat budou přednášky a debaty s odborníky z Hnutí DUHA a ze slovenské organizace Carpathian Wildlife Society, která se věnuje mj. podpoře využívání pasteveckých psů pro ochranu stád před vlky.

Vlk zachycený fotopastí na Broumovsku v roce 2015

„Právě útoky vlků na ovce a kozy jsou prastarým a dodnes aktuálním konfliktem při soužití lidí a velkých šelem v kulturní krajině,“ říká koordinátor monitoringu velkých šelem z Hnutí DUHA Olomouc Miroslav Kutal, který se besedy zúčastní. „Cílem akce je seznámit chovatele a další zájemce s aktuálními poznatky o výskytu vlků na Broumovsku a v širším okolí. Ve spolupráci se slovenskými experty dále představíme tradiční i moderní metody ochrany stád před velkými šelmami,“ dodává Kutal.

Akce probíhá ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO Broumovsko, s organizací Beleco a díky podpoře Ministerstva životního prostředí [1].  Další projekce proběhne následující den, ve čtvrtek 25.8. v Lužických horách [2].

„Vlci se na Broumovsku trvale vyskytují již rok a je tedy zjevné, že jim zdejší krajina k životu vyhovuje. Otázka ochrany hospodářských zvířat je proto stále aktuální a nelze ji do budoucna podceňovat, dodala Hana Heinzelová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy CHKO Broumovsko.

Kontakty:

Miroslav Kutal, Hnutí DUHA Olomouc (expert na velké šelmy), miroslav.kutal@hnutiduha.cz

Petr Kafka, AOPK ČR, Správa CHKO Broumovsko, petr.kafka@nature.cz

Poznámky:

[1] Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.

[2] Více o vlcích v Lužických horách zde.