Skupinky speciálně vyškolených dobrovolných spolupracovníků Hnutí DUHA už dvanáctý rok vyrážejí do beskydských hor, kde se vyskytují ohrožení rysi, vlci a medvědi. Takzvané vlčí hlídky, po řadu let organizované v odborné spolupráci se správou chráněné krajinné oblasti, mají za úkol odstrašit pytláky, kteří vzácné šelmy systematicky střílejí. Dobrovolníci také celoročně mapují výskyt velkých šelem a dalších ohrožených druhů – tetřevů nebo jeřábků.

 Během poslední sezóny proběhlo přes dvě stě padesát terénních pochůzek a hlídky shromáždily 150 údajů o výskytu velkých šelem a dalších chráněných druhů, například jeřábků lesních nebo vyder. Kromě tradičních nálezů stop a trusu se Hnutí DUHA podařilo získat také snímky divoce žijících rysů z Beskyd. Zachytily je speciální automatické kamery, tzv. fotopasti, umístěné na vytipovaných lokalitách s častější přítomností rysů [1].

 Pětadvacet nových dobrovolníků vlčích hlídek se přihlásilo na úvodní školení o velkých šelmách, které Hnutí DUHA o prodlouženém víkendu pořádá na Morávce v Beskydech.  O čtrnáct dnů později proběhne podobná akce na Huslenkách v Javorníkách [2].  Na programu čtyřdenního semináře je připravena série přednášek a diskuzí se zooložkou Danou Bartošovou ze Správy CHKO Beskydy, koordinátory monitoringu velkých šelem z Hnutí DUHA nebo se šéfem národního parku Malá Fatra Michalem Kalašem. Praktické zkušenosti dobrovolníci získají na terénních pochůzkách a večerní program obohatí diskuze s pozvanými myslivci nebo lesníky. Účastníci získají nejen znalosti o životě vlků, rysů a medvědů, ale naučí se také základy stopování a pohybu v terénu.

 Všichni zájemci o terénní monitoring velkých šelem se mohou přihlásit na www.selmy.cz, případně na e-mailu vlci.hlidky@hnutiduha.cz nebo telefonním čísle 602 529 850. Na úvodním semináři na Huslenkách jsou ještě volná místa.

Ilegální lov je hlavní překážkou obnovení populací ohrožených rysů a vlků. Odborníci přitom poukazují na to, že viditelná přítomnost většího počtu lidí, kteří v horách případné pytláctví sledují, pomůže zvířata chránit.

Přítomnost šelem v lesích je důležitá pro udržení únosné výše populací spárkaté zvěře. Přemnožení jeleni a srnci totiž spásáním malých stromků poškozují především listnaté či smíšené lesy a brání jejich přirozené obnově.

Miroslav Kutal z Hnutí DUHA řekl:
„Ilegální lov představuje vážnou překážku přežití vzácných šelem. Viditelná přítomnost hlídek pomůže pytláky od střelby odradit. Za dvanáct let se úspěšného projektu zúčastnily stovky dobrovolníků, kteří v terénu strávili tisíce hodin. Podařilo se získat cenné  údaje o výskytu šelem včetně unikátních fotografií beskydských rysů.“

 „Věříme, že účast dobrovolníků z celého kraje přinese v nadcházející sezóně mnoho zajímavých údajů o pohybu šelem. A šelmám samotným nižší riziko skončit s kulkou v boku. Všichni zájemci, kteří mohou chodit do terénu podle svých možností, dostávají speciální odborné školení o šelmách i o práci v terénu, včetně stopování a odlévání stop.“

Akce je pořádána za finanční podpory SFŽP a MŽP a International Visegrad Fund