Hnutí DUHA dnes komentovalo informace o možném návratu vlků na Šumavu.

Miroslav Kutal z Hnutí DUHA řekl:

Návrat vlků na Šumavu je očekávanou událostí. Poslední desetiletí sem vlci hledali cestu, pravděpodobně ze Slovenska, ze Saska nebo Polska. Zoologové zde až dosud zaznamenávali stopy pobytu jednotlivých vlků. Zatím však byly pokusy o návrat neúspěšné, většinou končily zastřelením nebo dopravní nehodou. Myslivci, kteří zde vlka neočekávali, jej většinou zastřelili v domnění, že je to toulavý pes. Posledního vlka, který byl na Šumavě zaznamenán, zastřelil lovec v Německu u Pasova v roce 2004." 

"V Evropě není novinkou, že vlci osidlují oblasti, kde byli dříve vyhubeni. Nejblíže na Šumavu by mohli mít vlci z východního Německa. V lužických lesích, asi třicet kilometrů od českých hranic, žije v současné době již osm vlčích smeček. Nezdokumentovaný, ale věrohodný údaj o pozorování dvou vlků letos v březnu získalo Hnutí DUHA také z Krušných hor. 

"Na Šumavě vlci mají rozsáhlé lesy a mají dostatečný prostor k životu. Proto bylo jen otázkou času, kdy tu založí smečku. To se jim možná letos konečně podařilo."

"Vlci jsou pro Šumavu důležití. Regulují přemnoženou jelení zvěř a divoká prasata. Ze Slovenska i odjinud je známo, že tam, kde se vlci vyskytují, se mnohem lépe zmlazují mladé stromky, které jinde spásají přemnožení jeleni. Vlci tak pomáhají vytvářet v lesích rovnováhu a lesníkům snižují náklady na uměle budované oplocenky a další ochranu mladých listnáčů a jedlí."

"Jestli se vlci na Šumavě udrží, záleží především na myslivcích. Právě oni představují pro vlky největší nebezpečí. Nyní, když i přítomnosti vlků vědí, musí dobře zvážit, zda opravdu míří na toulavého psa."

Poznámky:

[1] Během let 1990-2004 bylo v oblasti Šumavy a Bavorského lesa nalezeno pět mrtvých vlků: vždy se jednalo o samce. Tři skončili jako oběti dopravních nehod, dva vlci byli ilegálně odstřeleni. Poslední známý případ u Pasova: vlk v byl odstřelen v dubnu 2004 (zdroj: Bufka L., Heurich M., Englender T., Červený J., Wölfl M. et Scherzinger W. , 2005: Wolf occurrence in the Czech-Bavarian-Austrian border region: rewiew of a history and current status. Silva Gabreta 11: 27-42)

[2] Život německých vlků zdokumentoval ve svém filmu Sebastian Koerner. Českou verzi filmu Vlci v Lužici letos vydalo Hnutí DUHA Olomouc: www.selmy.cz/publikace/osvetove-publikace/vlci-v-luzici