V pondělí 17. ledna byl mysliveckému spolku Olšany - Hablov ohlášen nález mrtvé psovité šelmy. O nálezu byla informována také Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Její pracovníci zvíře převzali a potvrdili, že se pravděpodobně jedná o vlka. Z kadáveru následně odebrali část tkáně na analýzu DNA. Ta s jistotou určí druhovou příslušnost a případně i to, ke které evropské populaci vlka nalezený jedinec náležel.

Informace o výskytu vlků na Olomoucku jsou ve srovnání s jinými kraji zatím velmi sporadické, jedná se o příležitostné záznamy patrně migrujících jedinců. Z genetické analýzy bychom mohli získat zajímavé poznatky o pohybu vlků na území České republiky,“ vysvětluje Jiří Šafář z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Samec vlka v dobré kondici byl nalezen na jižním okraji katastrálního území Olšany u Prostějova. Silnice je v tomto úseku jen několik metrů vzdálena od dálnice D46, s níž je souběžná. Překonání jedné z těchto komunikací se zvířeti zřejmě stalo osudným. Příčinu úhynu však s jistotou stanoví až pitva, která bude provedena na odborném veterinárním pracovišti v Brně.

Vlci putují na velké vzdálenosti a dokážou uběhnout až několik desítek kilometrů za noc – ať už při pohybu po svém teritoriu nebo při hledání nového. Naše kulturní krajina je hustě protkaná zástavbou a sítí silnic, které pro volně žijící živočichy představují obtížně překonatelné bariéry. Doprava je tak jedním z podstatných faktorů, které limitují pohyb velkých savců naší krajinou. Na silnicích pak nehynou jen vlci, ale i řada dalších druhů zvířat.

 

PŮVODNÍ ČLÁNEK VYŠEL NA WEBU WWW.NAVRATVLKU.CZ