140 lidí se sešlo v pondělí na Malostranském náměstí v Praze, aby vyjádřili znepokojení, že polská vláda pokračuje v těžbě jednoho milionů stromů v Bělověžském pralese. Kritiku těžby tohoto nejzachovalejšího evropského nížinného pralesa již vyjádřili vědci, UNESCO, Evropská komise i přes 200 tisíc lidí podepsaných pod peticemi.

Foto: Petr Vrabec

Evropský soudní dvůr vydal vůči Polsku před dvěma týdny předběžné opatření, kterým do doby, než rozhodne, vyzývá k zastavení těžby. Polsku hrozí pokuta o výši 100 milionů korun, a přesto toto předběžné opatření ignoruje. Na pokyn ministra Szyszka v oblasti nadále těží čtyři harvestory kolem 1500 stromů týdně. Dosud proběhlo celkem 15 občanských nenásilných blokád těžké lesní techniky, které těžbu zpomalují.

Občané se dnes na Malostranském náměstí v Praze setkali, aby vyjádřili své znepokojení z toho, že se nevratně kácí poslední zachovalý nížinný prales v Evropě, společné středoevropské dědictví. Během demonstrace zazněla vyjádření, ředitele Greenpeace ČR, Davida Murphyho, vedoucího Centra pro otázky životního prostředí UK, profesora Jana Frouze a výzkumníka Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR, profesora Pavla Kindlmanna. Na demonstraci lidé vyzvali polského ministra životního prostředí Jana Szyszka k okamžitému zastavení kácení pralesa.

Poté se lidé spontánně přesunuli před Polskou ambasádu, kde mezi lidmi zaznívalo skandování: „Divočina patří do Bělověže, ne do politiky!“, „Celý prales národním parkem!“, „Kůrovec je lež jak věž, nekácejte Bělověž“ či „Ministře Szyszko, přestaňte kácet milion stromů!“

Foto: Petr Vrabec

Do Bělověžského pralesa každý týden vyjíždí desítky lidí, aby společně zabránili harvestorům v činnosti. Z České republiky se již za tímto účelem vypravilo zhruba sto lidí, kteří získali informace na webu www.podporujiblokadu.cz.

Jan Frouz, ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, řekl na demonstraci:

„Přirozené lesy pokrývaly náš kontinent dlouho před tím, než je člověk začal využívat, a pro některé možná poněkud překvapivě hlavním smyslem jejich existence nebylo maximalizovat produkci prken, ale udržovat dlouhodobou koexistenci složitého a vzájemně provázaného společenství stromů a nepřeberného množství dalších organismů. Zánikem tohoto společenství pak navždy ztratíme unikátní možnost pochopit, jak takový přirozený systém fungoval.“

Pavel Kindlmann, výzkumník Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR – CzechGlobe řekl na demonstraci:

 „I když Polsku hrozí pokuta až přes 100 milionů Kč, právní bitva u Soudního dvora EU může trvat měsíce až roky. Jestliže proti tomuto barbarskému chování polské vlády nic neučiníme my a mimo jiné i na náš popud Evropská unie právě teď, bude mezitím vykácena podstatná část této jedinečné přírodní památky.“

David Murphy, ředitel Greenpeace ČR, řekl na demonstraci:

„Evropská unie vyzvala Polsko, aby chránilo prales, který je důležitý pro celou Evropu a je jedním z důležitých globálních ekosystémů, abychom o něj my a další generace nepřišli. Je naší povinností - nás jako dobrých sousedů, ale také nás jako jako jednotlivců - promluvit a požadovat přežití a ochranu Belověžského pralesa.“

Jan Skalík z občanské iniciativy za zastavení kácení v Bělověžském pralese:

„Nechceme-li ztratit nejzachovalejší domov zubra evropského, vzácných ptáků a mnohasetletých stromů, musíme ministru Szyszkovi ukázat, že dějiny si jej budou pamatovat jako muže, který Evropě navždy pokácel nejkrásnější prales. Pokud vám na evropském dědictví záleží, napište mu svůj názor i vy!“   


Kontakt: 

Mgr. Jan Skalík, jan.skalik@gmail.com, +420 607 185 686

Poznámky:

Výzva k ochraně společného přírodního dědictví, kterou obdržela Polská ambasáda:

Milí polští přátelé,

na území Vaší země po tisíciletí roste nížinný Bělověžský prales, jedinečný v celé Evropě. Je domovem zubrů evropských, ale i vlků, chráněných druhů ptáků a brouků. Tak krásné dubohabrové podmáčené lesy nerostou na tisíce kilometrů daleko.

Přestože v červenci letošního roku vydal Evropský soudní dvůr předběžné opatření, aby polská vláda přestala kácet nejzachovalejší evropský nížinný prales, ministr Szyszko nadále pokračuje v těžbě více než 1500 stromů týdně. Přestože UNESCO prohlásilo, že světové přírodní dědictví je ohrožené, v pralese se brutálními zásahy čtyř harvestorů vyznačený milion stromů kácí dál. A ministr Szyszko má nadto dost kuráže k tomu, aby urážel naše společné evropské instituce. Říká, že evropští úředníci nerozeznají ani lýkožrouta od žáby. 

Ministrem uváděné argumenty jsou ale účelové. Les nekácí kvůli kůrovci, kácí se totiž i duby a habry, které tento brouk napadnout nemůže. Těžba probíhá i v jádru chráněných území se stoletými stromy, kde nebezpečí, že větev někomu spadne na hlavu, nehrozí. Záměr je zřejmě jediný: zpeněžit dřevo a zabránit tomu, aby poslední nížinný prales v Evropě zůstal pralesem.

Situace v pralese se přitom stále zhoršuje: už více jak 70 členů lesní stráže neustále hlídá harvestory, které dennodenně kácí ve dvou směnách. I přesto se podařilo během tří posledních měsíců kácení při čtrnácti občanských nenásilných blokádách alespoň na čas pozastavit, a to díky odhodlání Poláků a dalších desítek lidí z mnoha zemí celého světa. Petici podepsalo na dvě stě tisíc lidí.

Vyzýváme občany Polska i dalších zemí, aby se zapojili a nedopustili zničení Bělověžského pralesa. Celý Bělověžský prales je společným dědictvím střední Evropy. Celý Bělověžský prales se má stát národním parkem.

Za občanskou iniciativu,

Miroslava Rylko a Jan Skalík