Vlci se v Nizozemsku začali objevovat přibližně od roku 2013. Šíří se sem ze sousedního Německa, kde vlčí populace úspěšně roste. Monitorováním vlků se zabývají pracovníci Výzkumného ústavu pro životní prostředí Wageningenské univerzity (WENR). Sledování šelem probíhá v tříměsíčních intervalech. V období od srpna do listopadu loňského roku výzkumníci zaznamenali tři vlčice. Jednu z nich přitom pozorovali již v minulosti, další dvě se v hledáčku vědců objevily poprvé. Výskyt zbývajících sedmi vlků, kteří byli zaznamenáni v první polovině minulého roku, se však nepodařilo potvrdit. Od ledna do listopadu 2018 se tak v Nizozemsku postupně objevilo celkem deset vlků: šest samic a čtyři samci. Aktuální poznatky z terénu navíc naznačují, že jedna z vlčic v Nizozemsku nežije sama, ale v páru.

 

Dříve zveřejněné výsledky analýzy vzorků DNA shromážděných od ledna do srpna loňského roku přitom ukazovaly na výskyt osmi vlků. Poznatky o dalších dvou jedincích přinesla právě dokončená analýza vzorků z období od srpna do listopadu. Genetický materiál získaný z trusu byl doplněn o vzorky DNA odebrané z poranění napadených ovcí. Na obrázku jsou znázorněni jedinci, lokality a data, kdy byly jednotlivé vzorky nalezeny:

Místa nálezu vzorků DNA pocházejících od tří různých vlků. Datum nálezu (ve formátu den-měsíc) je uveden pro každého vlka a lokalitu. Copyright: Tim Visser, WENR.

 

Z východního Braniborska až do středu Nizozemí

Analýzou vzorků trusu nalezeného dobrovolníky ze sdružení Vlci v Holandsku – Wolven in Nederland (WIN) se podařilo potvrdit, že vlčice označená číslem GW998f se i v minulých měsících nadále zdržovala v Nizozemsku. Vlčice pochází ze smečky usazené poblíž braniborského města Babbenu přibližně 600 kilometrů od holandské hranice. Poprvé byla zaznamenána v květnu minulého roku v provincii Frísko na severu Nizozemska. Jak ukázala analýza trusu a slin z poraněné ovce, vlčice se později objevila v provinciích Drenthe a Overijssel. Koncem července byla spatřena v lesnaté centrální oblasti Veluwe. To potvrdila také analýza pěti vzorků trusu nalezených v této oblasti v období od 6. srpna do 15. října. Ekolog Hugh Jansman z WENR k tomu uvedl: „Ačkoliv v Drenthe a Overijssel vlčice napadla několik ovcí, od té doby, co byla pozorována ve Veluwe, nebyla její DNA zjištěna u žádného z hlášených případů útoků na ovce. Z toho vyvozujeme, že se v poslední době živí výhradně volně žijícími zvířaty. Letos s v lednu, v období vlčích námluv, výzkumníci potvrdili, že vlčice GW998 své teritorium značkuje společně s jiným samcem, který byl narozen poblíž Hannoveru v Dolním Sasku. V případě úspěšného páření by se tak na jaře mohla narodit první nizozemská vlčata.

 

I další vlčice urazila přes 400 kilometrů

Zdroj: https://www.wur.nl/en/newsarticle/Ten-different-wolves-accounted-for-in-the-Netherlands-up-to-November-2018-of-which-six-are-females.htmJiné dva vzorky trusu nalezené dobrovolníky 29. srpna a 2. září ukázaly na přítomnost další vlčice, jejíž genetický profil vědci porovnali s profily německých vlků shromážděnými v databázi výzkumného ústavu Senckenberg. Genetik z ústavu WENR Arjen de Groot objasnil: „Zjistili jsme, že vlčice GW960f již byla zaznamenána v lednu 2018 poblíž dolnosaského města Göhrde vzdáleného 400 kilometrů od oblasti Veluwe. Víme, že pochází z tamní smečky.“

Jde o prvního vlka v Nizozemsku, o jehož přítomnosti jsme se dozvěděli výhradně z genetické analýzy trusu. Ostatní vlci byli primárně identifikováni na základě analýzy slin z napadených ovcí. „To podtrhuje důležitost kvalitního monitoringu zaměřeného na analýzu trusu a přirozené kořisti,“ doplňuje Hugh Jansman.

 

Méně známá vlčice

Genetický profil této vlčice ještě není v databázi vlků ze střední Evropy, a šelma proto ještě nemá přiděleno stálé číslo. Analýza ukázala, že tato vlčice od 3. do 18. října loňského roku poranila nebo zabila celkem sedm ovcí na různých místech v provinciích Drenthe a Overijssen.

Ve stejném období byly hlášeny útoky na ovce v oblastech Heino a Den Ham rovněž v provincii Overijssen. Analýza vzorků z těchto útoků potvrdila přítomnost vlčí DNA, vzhledem k nízké kvalitě genetického materiálu však nebylo možné určit, který jedinec měl útoky na svědomí.

O monitorování vlků v Holandsku z pohledu dobrovolníka sdružení Wolven in Nederland si můžete přečíst i na našem webu.

 

První vlčí návštěva v Lichtenštejnsku

Konec roku 2018 přinesl první oficiální záznam potvrzující přítomnost vlků v Lichtenštejnsku. Šelmu zachytila 25. prosince fotopast v horní části údolí Saminatal. Fotopast nainstalovala Národní agentura pro ochranu životního prostředí. Podle odborníků jde o vůbec první důkaz, že se v Lichtenštejnsku vlci objevují. V roce 2018 začali po desetiletích nepřítomnosti první vlčí průzkumníci pronikat také do dalších zemí západní Evropy.

 

Nejasný původ

Zpráva o vlkovi nikoho příliš nepřekvapila vzhledem k tomu, že v sousedních zemích se vlci objevují již delší dobu. Původ lichtenštejnského průkopníka není v tuto chvíli znám. Poblíž fotopasti však našli vědci strženého jelena a doufají, že se podaří původ vlka objasnit z genetického materiálu získaného z kořisti. Neví se ani, zda se vlk v Lichtenštejnsku stále ještě zdržuje.

 

Možní příbuzní z Calandy

Nedaleko lichtenštejnských hranic se rozkládá teritorium slavné calandské vlčí smečky. Jde o vůbec první a nejlépe zdokumentovanou švýcarskou vlčí smečku. Její život v průběhu jednoho roku zachycoval fotograf divoké přírody Petter Dettling. Na jednu epizodu ze série se můžete zdarma podívat zde.

Vlk však mohl do Lichtenštejnska přijít odkudkoliv z Evropy. Trvalá přítomnost vlčích smeček i samotářů je doložena například v Rakousku. Rakouské smečky pocházejí z Dolního Saska – oblasti vzdálené téměř tisíc kilometrů. Migrující vlci urazí za den až 70 kilometrů, není tedy vyloučeno, že si mohl některý z nich zaskočit také do Lichtenštejnska.

 

 

ZDROJE: 

https://www.wur.nl/en/newsarticle/Ten-different-wolves-accounted-for-in-the-Netherlands-up-to-November-2018-of-which-six-are-females.htm

https://wilderness-society.org/first-ever-wolf-visits-liechtenstein/

(redakčně upraveno)

PŘEKLAD: MARTINA DUŠKOVÁ