Vážení priatelia,

Nórska spoločnosť pre mäsožravce a dravce súrne žiada medzinárodné protesty proti opätovnému odstrelu 5 vlkov v Nórsku, o čom bolo rozhodnuté 6. januára 2005 a vyplynulo z neho zabiť aj 2 alfa samice. Tentokrát sa lov neuskutočňuje štátnymi úradníkmi na požičaných helikoptérach. Licenciu na odstrel vlastnia poľovnícke skupiny z dôvodu odvrátenia pozornosti a kritiky od zodpovedných.

Celková populácia nórskeho vlka číta 20 jedincov (ak sa nepočítajú jedince pohybujúce sa na nórsko-švédskej hranici) a druh sa považuje za ohrozený s vysokým rizikom vymiznutia. Z dôvodu súčasného rozhodnutia Riaditeľstva pre management prírody bude 5 jedincov, teda 25 % celkovej populácie ulovených v nasledujúcich dňoch. So susednou vládou Švédska nebola vec konzultovaná napriek tomu, že ich vlčia populácia je súčasťou globálnych a zavádzajúcich štatistík, ktoré nórska administratíva rada používa ako dymovú clonu: "celková populácia vlka v Nórsku a Švédsku je približne 100 jedincov". V skutočnosti celá škandinávska populácia vlka je vysoko pokrvne príbuzná z dôvodu neustáleho odstrelu nových vlkov prichádzajúcich z Fínska a Ruska. Preto je teraz populácia extrémne zraniteľná.

Ak pripustíme bežnú existenciu pytliačenia ako dodatok k legálnemu tlaku a redukovanej genetickej diverzite, tak vyhliadky pre škandinávsku populáciu vlka sú naozaj bezútešné.

Posledné informácie:

Royse, Nórsko, 16.1.2005

Zastrelený prvý vlk v Co.Hedmark v oblasti Koppang. Bola to alfa samica.

Royse, Nórsko, 21.1.2005

Zastrelený druhý vlk v Co.Hedmark v oblasti Koppang. Bola to alfa samica, pravdepodobne najhodnotnejšia zo svorky v oblasti Grafjell.

Royse, Nórsko, 22.1.2005

Zastrelený tretí vlk v oblasti Koppang. Alfa samec.

Prosím všetkých, ktorý čítajú túto správu, posielajte svoje maily zodpovedným predstaviteľom v Nórsku včítane zodpovedným ministerstvám a Parlamentnej komisii pre energetiku a životné prostredie.

Je celkom možné, že je na takúto akciu neskoro, kým však ešte tie dva vlky žijú, za pokus to stojí.

AKO NA TO?

Kto zvláda angličtinu, tak návrh listu pre poslanie e-mailom ministerstvám a komisiám v Nórsku aj s adresami sú tu: http://www.proact-campaigns.net/mammalcampaigns/wolves_norway_2005.html

Odkaz na petíciu na protest proti streľbe vlkov v Nórsku môžete podpísať tu: http://www.petitiononline.com/proact03/petition.html

Ak ale máte čas a aspoň trochu sa orientujete v angličtine, tak efektívnejšia je prvá možnosť.

Odkaz na popis celej histórie je tu: http://www.proact-campaigns.net/mammalcampaigns/background_to_cull.html

Pohľad na zastrelených vlkov je tu: http://www.aftenposten.no/nyheter/miljo/article953954.ece

http://www.fvr.no/


http://www.fvr.no/nyheter/licencehunt.html

Ďakujem všetkým

Tomáš Linsel