Ekologické organizace kritizují plán, který umožní lovcům zastřelit až 47 z odhadovaných 68 vlků žijících v norské divočině.

Norsko letos plánuje odstřelit více než dvě třetiny z celkového počtu vlků nacházejících se na jeho území. Ekologické organizace tento krok označují za katastrofický scénář pro zmenšující se populaci této šelmy v norské přírodě.

Přestože má Norsko ve světě pověst země kladoucí velký důraz na ochranu životního prostředí, je norská vlčí populace jednou z nejméně početných v Evropě. Odhadem zde žije asi 68 vlků, většina z nich v jihovýchodní části země. Podle kontroverzního plánu schváleného v pátek by však až 47 z nich mělo být zastřeleno. Podle předních norských environmentálních organizací nově uzákoněné kvóty sníží počty vlků natolik, že jejich populace nebude nadále životaschopná.

Vláda vysvětluje letošní plánovaný odstřel – největší za více než sto let – škodami, které šelmy způsobují chovatelům ovcí. Ekologické organizace však argumentují tím, že skutečné škody jsou pouze minimální a reakce na ně zcela nepřiměřená. Norská vláda na žádost deníku the Guardian o komentář neodpověděla.

Lov je v Norsku velmi oblíbeným sportem. Lovecké oprávnění vlastní asi 200 000 Norů. Minulý rok požádalo o licence na odstřel 16 vlků přes 11 tisíc lovců – to představuje více než 700 žádostí na každou vydanou licenci. Současně se norská vláda pokouší předcházet nelegálnímu lovu vlků. V dubnu 2015 stanulo před soudem šest mužů obviněných z pytláctví  – pět z nich bylo odsouzeno k trestům v délce od 6 a 20 měsíců a ztrátě loveckého povolení na 2 až 5 let. Podle odborníků mají pytláci na svědomí polovinu úmrtí vlků v Norsku. Štědré kvóty pro legální lov vlků tento problém zdá se nijak neřeší.

Průzkumy Norského institutu pro výzkum přírody (Norwegian Institute for Nature Research) ukazují, že 80 % norské veřejnosti vnímá přítomnost vlků ve své zemi kladně, a to včetně lidí žijících na venkově. Vlci jsou také lákadlem pro část turistů. Politická rozhodnutí však významně určuje malá, ale vlivná menšina těch, kdo vnímají vlky jako hrozbu a chtějí se jich za každou cenu zbavit.

Nový plán předpokládá, že v části Norska vyhrazené pro život vlků (zhruba 1 % celkové rozlohy země) bude zastřeleno 24 jedinců. Dalších 13 zvířat bude zastřeleno v sousedních oblastech a 10 v jiných částech země. Podle ekologů je počet vlků, které plánuje norská vláda letos usmrtit, vyšší než v kterékoliv jiné sezóně od roku 1911.

 

John Linnell, odborník na velké šelmy z Norského institutu pro výzkum přírody, upozorňuje, že letošní velmi vysoké kvóty jsou pouze logickým důsledkem parlamentem schváleného cílového stavu vlčí populace v Norsku. V současné době se ve vyhrazené oblasti Norska smí rozmnožovat pouze 3 vlčí smečky (dalších několik smeček plán toleruje v pohraničních oblastech). Podle Linnella jsou „cílové počty vlků stanoveny směšně nízko“. Tento stav však má podporu napříč politickými stranami – pouze 10 % poslanců se kloní k tomu, že by populace norských vlků měla být větší. Výhledově je proto bohužel malá naděje na změnu. Ačkoliv je Norsko signatářem mezinárodních úmluv týkajících se ochrany ohrožených druhů (zejména tzv. Bernská úmluva), dle Linnella „lze v průběhu let pozorovat pozoruhodné změny v logické argumentaci související s tím, jak se vláda snaží redefinovat principy tak, aby byly v souladu s jejími postupy“.

Ředitelka norské pobočky WWF Nina Jensen o nově schválených kvótách řekla: „Je to masakr. Ničeho podobného jsme nebyli svědky od doby před sto lety, kdy oficiální politika měla za cíl vyhubení všech velkých šelem. Plán na zastřelení 70 % vlčí populace není hoden země, která o sobě tvrdí, že prosazuje ochranu životního prostředí. Pobouřené reakce přicházejí od lidí z celého Norska i ze zahraničí.“

Paní Jensen dále uvedla, že ztráty způsobené vlky zemědělcům byly minimální a připomněla usnesení norského parlamentu z let 2004 a 2011, podle kterých musí být šelmám umožněno koexistovat s hospodářskými zvířaty.

„Toto rozhodnutí musí být zvráceno,“ řekla Silje Ask Lundberg, ředitelka Přátel země Norska. „Podle plánu, který vláda schválila, by mohly být zastřeleny tři z šesti vlčích rodin. Vyzýváme ministra životního prostředí, aby taková jatka zastavil. Norsko by se dnes mělo stydět.“

Rozhodnutí norské vlády vyvolalo vlnu protestů v zahraničí. Přidávají se k nim i české ekologické organizace – spolek Prales dětem na 14. listopadu 2016 svolává demonstrace k norskému velvyslanectví v Praze a Bratislavě. O podrobnostech vás budeme informovat.

MARTINA DUŠKOVÁ