Norská vláda na poslední chvíli odmítla schválit odstřel 32 norských vlků. Ten měl přitom začít již 2. ledna. Překvapivému rozhodnutí, které dnes oznámil Vidar Helgesen, ministr pro ochranu klimatu a životního prostředí, předcházely protesty ekologických organizací a mediální kampaň norských Přátel země (Naturvernforbundet), ke které jsme se připojili i my otevřeným dopisem norské ambasádě v Praze.

Na základě právního rozboru norská vláda dospěla k závěru, že plánovaný lov by byl v rozporu s platnými norskými i mezinárodními zákony (Bernská úmluva), podle nichž je odstřel chráněných šelem možný pouze v případě prokazatelného ohrožení domácích zvířat.

Podle kontroverzního plánu, který v září schválil norský parlament, mělo být zastřeleno 47 divoce žijících vlků, tedy asi 70 % celé populace této ohrožené šelmy v Norsku. To zahrnovalo také úplné vyhubení čtyř vlčích smeček pohybujících se v chráněných oblastech vyhrazených pro život vlků. Ty přitom nepředstavují žádné ohrožení pro pasoucí se hospodářská zvířata.

Plán vyvolal velmi intenzivní reakce nejen v Norsku, ale i v celé Evropě – sedmdesát tisíc Norů podepsalo protestní petici a nesouhlas prostřednictvím emailů zaslaných ministru Helgesenovi vyjádřilo téměř deset tisíc lidí z celé Evropy.

Ředitelka Přátel země Norska Silje Ask Lundberg k tomu řekla: „Jedná se o velmi důležité vítězství pro nejohroženějšího savce norské přírody. Je to ten nejlepší vánoční dárek pro každého, komu záleží na přírodě a vzácných divokých zvířatech. Děkujeme ministru Helgesenovi, který plánované masové vraždění norských vlků zarazil!“

„Rozhodnutí má nedozírný význam, protože jasně říká, že vlci, kteří neohrožují domácí zvířata, nesmí být loveni. Ukazuje, že snahy orgánů odpovědných za kontrolu šelem v Norsku zastřelit co nejvíce vlků nejsou v souladu s platnou legislativou. Rádi bychom poděkovali všem, kdo nám pomohli norské vlčí smečky zachránit. Společně jsme vyvinuli tlak na vládu, který vedl k tomuto úspěchu. Je to vítězství, kterého dosáhli lidé pro vlky v norské přírodě."

Miroslav Kutal, expert na velké šelmy z Hnutí DUHA Olomouc řekl: „Rozhodnutí norské vlády je velkým vítězstvím nejen pro vlky v Norsku, ale i pro ochranu přírody a občanské inciativy. Ukázalo se, že tlak veřejnosti dokáže změnit i zdánlivě prohranou bitvu a jsme rádi, že jsme norským kolegům z Přátel Země mohli pomoci apelem na norskou velvyslankyni v Praze. Vlci jsou důležití pro udržování přírodní rovnováhy. Přestože je většina evropských populací vlka stabilních, skandinávská patří mezi kriticky ohrožené, především kvůli malé velikosti populace snížené genetické variability. Nyní je potřeba rozumný, na faktech založený management, který sníží konflikty mezi predátory a chovem ovcí.”

Povolen však zůstává lov zbývajících 15 zvířat – jde o mladé samotářské vlky žijící v různých částech země mimo vyhrazenou oblast, kteří typicky cestují na větší vzdálenosti a mohou působit občasné škody na hospodářských zvířatech.