Nová čerpací stanice pohonných hmot Benzina v Mostech u Jablunkova v těsné blízkosti budovy bývalé celnice může ohrozit volný pohyb vlků, rysů, medvědů a dalších zvířat. Zjistilo to Hnutí DUHA na základě zveřejněné dokumentace záměru, který se hodnocením vlivu na životní prostředí (tzv. EIA) zabývá [1].


Ovšem tato dokumentace podle Hnutí DUHA trpí závažnými nedostatky [2]. Například nedokázala zdůvodnit smysl záměru, když necelý kilometr daleko, na slovenské straně hranice, se nachází čerpací stanice společnosti Slovnaft. Další benzinové pumpy jsou i na české straně hranice v Jablunkově, na trase nově rekonstruované silnice I/11.


Výstavba benzinky může především zkomplikovat výstavbu plánovaného zeleného mostu pro velké savce včetně vlků, rysů a medvědů. Měla by se totiž nacházet necelých sto metrů od ekoduktu. Zvýšený hluk v okolí, který bude s provozem čerpací stanice spojen, by mohl zvířata odradit od využívání této drahé a potřebné stavby.


Zpracovatel dokumentace také vycházel z chybných údajů, například počítal se vzdáleností 200 m mezi oběma plánovanými objekty, ve skutečnosti by přitom měla být menší než poloviční [3]. Z toho se odvíjejí také chybné závěry vlivu zvýšeného hluku a osvětlení na migrující živočichy. Je rovněž znepokojivé, že se studie vůbec nezabývá slučitelností výstavby ekoduktu a čerpací stanice a nehodnotí ani plánovanou rekonstrukci administrativní budovy bývalé celnice.


O výstavbě zeleného mostu poblíž státní hranice se Slovenskem rozhodla vláda už v roce 2006 a potřebnost přechodu pro zvířata potvrdil i Moravskoslezský kraj a Ministerstvo průmyslu a obchodu, kteří s nevládními organizacemi podepsali tzv. Deklaraci porozumění. Vzhledem k ekologické újmě, kterou způsobuje zvýšená doprava z automobilky Hyundai se Ministerstvo i Kraj zavázali, že do konce roku 2008 zajistí vybudování migračního koridoru na Jablunkovsku. Přestože nošovická továrna dávno stojí, zelený most je stále ve fázi příprav a začínají se objevovat další projekty a záměry, které mohou migraci šelem omezit.


Hnutí DUHA proto navrhuje vrácení dokumentace a její důsledné přepracování [2]. O dalším vývoji bude rozhodovat Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Připomínkovat kontroverzní záměr však může každý občan do 3. 8. 2009.

Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc, vedoucí projektu ochrany velkých šelem v Beskydech, řekl:


Velké šelmy jsou důležitou součástí beskydské přírody. Je smutné, že navzdory slibům politiků se na Jablunkovsku po léta neřeší nepříznivé podmínky pro migraci velkých šelem a místo toho jsou podporovány pochybné komerční projekty. Nová čerpací stanice v migračním koridoru velkých šelem zvýší hlučnost a zatížení škodlivinami. Není přitom vůbec zřejmé, proč v úseku menším než jeden kilometr mají stát dvě benzínové pumpy.Poznámky:


[1] Celá dokumentace k záměru je volně ke stažení na http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MSK1204


[2]  Celý text připomínek Hnutí DUHA Olomouc: http://www.hnutiduha.cz/olomouc/aktuality/pripominky-k-cerpaci-stanci-benzina-v-migracnim-koridoru-velkych-selem-na-jablunkovsku/


[3]  200 metrů představuje vzdálenost plánované čerpací stanice od státní hranice se Slovenskem. Přitom právě mezi ní a celnicí měl osmdesát metrů široký ekodukt stát.