Dnešním dnem spouští Hnutí DUHA unikátní mapovou aplikaci o velkých šelmách na česko-slovenském pomezí. Veřejnost nalezne na http://mapa.selmy.cz údaje o pohybu rysů, medvědů či vlků především na území Chráněné krajinné oblasti Beskydy, ale také například místa, kde dochází k nejčastějším střetům zvířat s automobily či kde byly zaznamenány případy pytláctví.

Dobrovolníci vlčích hlídek, kteří se ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy podílí na monitoringu velkých šelem, používají od roku 2009 i fotopasti. Tyto automatické fotoaparáty Hnutí DUHA začalo intenzivněji využívat loňskou zimu a díky přeshraničnímu projektu se na monitoringu podíleli také spolupracovníci ze Slovenska, především z Fatranského spolku. Mapa proto obsahuje i údaje z navazujícího území Chráněné krajinné oblasti Kysuce.

Z kvalitních fotografií nebo videí rysů lze například zjistit pohlaví a dle specifické kresby srsti od sebe odlišit jednotlivá zvířata. Do června 2012 bylo analyzováno přes 500 fotografií a videosekvencí rysů, které v několika případech umožnily vymezit přibližné „rysí revíry“. Velikost domovských okrsků rysů může být i větší než 300 km2 a částečně se překrývají. Rysí kocour Král se například pohybuje po celém javornickém hřebenu, rys Saša chodil v roce 2010 z Lysé hory až do Javorníků.

V zimní sezóně 2011/2012 se podařilo v Beskydech a Javorníkách rozlišit celkem 11 dospělých rysů a 2 koťata, která vodila Karina, jedna z javornických rysic [1]. Všichni javorničtí rysové a někteří beskydští se však pohybují častěji na slovenské straně hor.

Rysí revíry jsou v mapě zaznačeny přibližně a bodové nálezy jsou vloženy se záměrnou odchylkou až několika kilometrů. Mapa tak neobsahuje žádné citlivé údaje, které by mohly šelmy ohrozit [2]. Naopak spíše ukazuje, jak jsou šelmy vzácné a z jak velkého území rys zmizí, pokud dojde k odstřelu jediného zvířete. Ve Vsetínských vrších například výskyt rysa nebyl potvrzen od roku 2009 až do letošní zimy (do mapy ještě není rok 2013 zahrnut). Obsah mapy bude průběžně aktualizován dle nových poznatků z terénu.

Mapa upozorňuje také na místa, která ohrožují dlouhodobé přežití vzácných zvířat citlivých k vyrušování. Patří mezi ně developerské záměry v biotopech velkých šelem a dalších vzácných druhů nebo frekventované úseky silnic přetínajících místa, kudy zvířata migrují. Srážka s automobilem na silnici u Valašského Meziříčí byla například osudná pro mladou vlčici loni v červenci. Bohužel se jednalo o téměř jediný věrohodný důkaz o přítomnosti vlka v Beskydech za posledních několik let.

Miroslav Kutal z Hnutí DUHA řekl: „Naše mapová aplikace přibližuje veřejnosti situaci našich velkých šelem na česko-slovenském pomezí. Kromě údajů o výskytu vlka, rysa či medvěda zde zájemci vidí, co vše znesnadňuje jejich přežívání u nás - pytláctví, rozkouskování krajiny nebo nedostatek bezpečných přechodů přes frekventované silnice, které zvířatům ztěžují průchod krajinou.”

František Jaskula, vedoucí Správy CHKO Beskydy, dodal: „Mapu jednoznačně vítáme, protože přehledně a srozumitelně upozorňuje na rizika, která šelmy ohrožují. Je vhodným doplněním k Nálezové databázi ochrany přírody, kterou spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Ta v současné době obsahuje už více než 10 milionů záznamů o výskytu našich živočichů a rostlin“.

Poznámky:

[1] Více v článku M. Kutala a M. Bojdy „Výskyt a početnost rysa ostrovida v CHKO Beskydy a CHKO Kysuce zjištěná pomocí fotopastí“ v publikaci: Velké šelmy a jejich migrační koridory v Západních Karpatech: Malá Fatra – Kysucké Beskydy – Moravskoslezské Beskydy – Javorníky. 1. vyd. Olomouc: Hnutí DUHA Olomouc, 2012, s. 4–5. Ke stažení ZDE

[2] Podrobnější vyjádření k možnému riziku zneužití mapy např. pytláky: http://mapa.selmy.cz/otazky-odpovedi.aspx