Nová publikace, kterou právě vydalo Hnutí DUHA Šelmy, představuje vlky a další velké šelmy bez  předsudků a symbolů, které části veřejnosti brání přijmout je jako zvířata, usilující o přežití jako kterékoliv jiné druhy. Čtenáři se dozví, jak reálně divoké šelmy žijí, rozšiřují se a co jsou jen teorie, které se nezakládají na pravdě. Stáhnout tuto publikaci je možné zdarma na webu Šelmy.cz.

Publikace Velké šelmy: pověry, obavy a fakta se zaměřuje na zažité předsudky, které okolo velkých šelem kolují a na následné vyvracení těchto mylných představ na základě dlouholeté vědecké praxe. “Předsudky, pověry ale často také cíleně šířené hoaxy a poplašné zprávy nám brání pochopit velké šelmy, přijmout jejich novodobý výskyt a naučit se s nimi žít ve stejné krajině.” dodává spoluautorka publikace Josefa Volfová. Publikace je rozdělena do čtyř základních tematických okruhů, týkajících se života šelem v kulturní krajině, jejich sociální struktuře a teritorialitě, konfliktům se zemědělci a lovu. Na tvorbě pracovali odborníci Hnutí DUHA Šelmy, kteří se tématem publikace zabývají dlouhodobě, díky čemuž vznikl vyvážený soubor textů systematicky pokrývající celou škálu okruhu týkajících se života velkých šelem. Publikace navíc obsahuje fotografie velkých šelem pořízené během dlouhodobého monitoringu v České republice.

Publikaci si mohou zájemci zdarma stáhnout na webu Šelmy.cz

Součástí publikace je také rozhovor s chovateli hospodářských zvířat z Chráněné krajinné oblasti Beskydy, kteří hledají způsoby, jak v oblasti se stálým výskytem rysa, vlka i medvěda s velkými šelmami koexistovat. Představují konkrétní způsoby řešení ochrany stád pomocí pasteveckých psů a dosavadní zkušenosti s jejich funkčností. Široké veřejnosti tak nabízí publikace hlubší vhled i do této problematiky.

Miroslav Kutal, spoluautor publikace uvedl: “Hlavní motivací pro přípravu publikace byl fakt, že jsme občas konfrontováni s názory o chování nebo životě šelem, které nejsou v souladu s našimi terénními zkušenostmi a poznatky z evropských výzkumných prací. Že tu vzniká jakási paralelní realita, ve které se lidské představy o vlcích mohou zcela míjet s tím, jak tyto šelmy ve skutečnosti v naší krajině žijí. Doufáme, že naše publikace přispěje k lepšímu porozumění a pochopení širších souvislostí o životě vlků a rysů.


Publikaci podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. 
Program je financován z Fondů EHP a Norska.Kontakty:

Miroslav Kutal

Miroslav Kutal

Ústav ekologie lesa, Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU, Koordinátor Hnutí DUHA Šelmy

Josefa Volfová

Josefa Volfová

Rysí hlídky na Šumavě a v Pošumaví, výstava Sblížení

Martina Labudová

Martina Labudová

PR a média