Poznávání stop, život šelem či diskuze o stavu místní krajiny čeká na zájemce už tento víkend v Lipové-lázni. Na pochůzkách krajinou Jeseníků se o druhém prosincovém víkendu sejdou noví dobrovolníci Vlčích a Rysích hlídek. Od pátku do neděle se budou věnovat nejen terénnímu monitoringu, ale také vzdělávání v tématech ochrany velkých šelem a dalších vzácných druhů. Seminář proběhne na úpatí Rychlebských hor, v městečku Lipová-lázně, které se stane i po zbytek zimy pravidelným útočištěm jak současných, tak budoucích hlídkařů. Akce zakončí tříměsíční řadu školení, která probíhala celý podzim na různých místech České republiky.

Během víkendu se všichni účastníci dozví informace o životě velkých šelem, ale také o specifických rysech i problémech místní krajiny. Součástí semináře budou přednášky a besedy s odborníky, a to jak z Hnutí DUHA, tak se zástupci z řad myslivců či správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Na řadu se dostane také promítání dokumentárních filmů a samozřejmě tzv. pochůzka s praktickými ukázkami a radami ohledně stopování zvířat. Na území Jeseníků, Králického Sněžníku či Rychlebských hor zatím nebyla prokázána žádná stálá populace rysa či vlka. V minulých letech však přibývaly důkazy o výskytu různých jednotlivců obou druhů. Každý z dobrovolníků tak právě zde může udělat svůj první velký objev.

Fotopast Hnutí DUHA OlomoucV loňském roce zachytily fotopasti v Jeseníkách středně velkou šelmu - šakala obecného. 

Zdroj: Fotopast Hnutí DUHA Olomouc

Obdobných seminářů se v Čechách a na Moravě uskutečnilo během letošního podzimu dohromady devět. Koordinátoři Vlčích a Rysích hlídek zatím vyškolili 154 nováčků. Náplní Vlčích a Rysích hlídek je terénní monitoring vlka, rysa a medvěda a dalších chráněných druhů v naší krajině. V zimních měsících probíhají vícedenní akce každý týden, současně v různých částech republiky. Dobrovolníci na nich sledují nalezené pobytové znaky (např. stopy, trus), odebírají vzorky pro DNA a potravní analýzy, někteří kontrolují také instalované fotopasti. Kromě toho zaznamenávají údaje o přítomnosti dalších chráněných druhů, například vydry říční, tetřeva hlušce nebo jeřábka lesního. Zároveň sledují jakoukoliv možnou nelegální činnost, jako například kladení masitých návnad.

Kromě zaučování nových dobrovolníků pořádá Hnutí DUHA také různé besedy a infostánky, které veřejnosti přibližují život velkých šelem, ale také vlastní práci ochranářů. Besedy se pořádají například pro místní chovatele, se snahou vzdělávat a pomoci v tématice ochrany stád či ve školách, kde se tak mohou děti a studenti dozvědět bližší informace o životě šelem a jejich vlivu na životní prostředí. Kromě toho spolupracují místní koordinátoři také s myslivci, lesníky či turisty. Hnutí DUHA navíc pravidelně publikuje výsledky monitoringu společně s univerzitními vědci v českých i zahraničních odborných časopisech. Poslední studie publikovaná v minulém týdnu v mezinárodním vědeckém časopise Heredity [1] například ukázala na zranitelnost malé rysí populace na česko-slovenském pomezí.

 

Miroslav Kutal, expert na velké šelmy Hnutí DUHA a akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně, řekl:

„Vlci v posledních letech stále častěji nachází domov v české krajině, dobrovolnická pomoc s monitoringem je proto velmi významná. Dobrovolníci nám pomáhají poznat aktuální vývoj populace i celkově zlepšovat povědomí veřejnosti.“

 

Anna Řezníčková, koordinátorka Vlčích hlídek pro oblast Jeseníky, řekla:

„Jeseníky, Králický Sněžník či Rychlebské hory jsou krásným pozůstatkem divočiny v naší krajině. Podmínky například pro výskyt rysa jsou v mnoha místech úžasné. Při našich pochůzkách míjíme spoustu skalisek či vyvrácených kmenů a čekáme jen na okamžik, kdy mezi nimi zahlédneme i toto nádherné zvíře. Doufáme, že právě s tím nám bude rok od roku pomáhat více a více dobrovolníků i místních, a že naše práce bude směřovat k co největší spolupráci široké veřejnosti, jejíž podporu velké šelmy potřebují."

 

 

 

Kontakty:

Miroslav Kutal, expert na velké šelmy Hnutí DUHA a akademický pracovník Ústavu ekologie

lesa Mendelovy univerzity v Brně, miroslav.kutal@hnutiduha.cz

Anna Řezníčková, koordinátorka Vlčích hlídek pro oblast Jeseníky, anna.reznickova@hnutiduha.cz

 

 

Poznámky:

[1] Více informací na https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/beskydskou-populaci-rysa-ovlivnuje-caste-pribuzenske-krizeni-i-o-tom-bude-uterni-seminar/ nebo přímo v: Krojerová-Prokešová J., Turbaková B., Jelenčič M., Bojda M., Kutal M., Skrbinšek T., Koubek P., Bryja J., 2018: Genetic constraints of population expansion of the Carpathian lynx at the western edge of its native distribution range in Central Europe. Heredity (in press) dostupná z https://rdcu.be/bbRvp