Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ústavem pro ekopolitiku a Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé Karpaty vydalo dvě nové publikace, které se zabývají ochranou Karpat. Jedná se o Mapu příkladů Karpatského dědictví ve Zlínském kraji a příručku Karpatská úmluva v praxi. Na českém území se rozkládá nejzápadnější část Karpatského oblouku, tvořená pásem pohoří od Bílých Karpat na jihu až po Moravskoslezské Beskydy na severu.

Mapa příkladů Karpatského dědictví ve Zlínském kraji představuje výjimečné příklady péče o přírodu a kulturu a podporu udržitelného rozvoje v české části Karpat. Materiál neprezentuje jen místa a tradice, které každý zná například ze seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, ale ukazuje také  zapomenutější příklady karpatských tradic a krásných míst.  Na výběru se podílelo několik desítek organizací a jednotlivců přímo v regionu, kteří vybírali podle míry autentičnosti vybraných příkladů, ale také podle jejich významu pro život místních lidí, nikoli turistů.

Mapa pro Zlínský kraj je prvním projektem realizovaným ve státech Karpatské úmluvy a mělo by na ni navázat další systematické mapování. V ČR se v roce 2009 bude zpracovávat mapa pro Moravskoslezský kraj. Do budoucna by tak měl vzniknout Seznam Karpatského dědictví, jakási karpatská obdoba seznamu UNESCO.

MŽP vydalo také manuál Karpatské úmluvy s názvem "Karpatská úmluva v praxi". Publikace vychází z anglického originálu "Handbook of the Carpathian Convention". Česká verze je ale bohatší nejen o odkazy na českou legislativu, ale obsahuje také naše domácí příklady dobré praxe.

Oba tištěné materiály jsou k dispozici na MŽP, elektronická verze bude v krátké době k dispozici zde.

Kontakty pro zájemce o obě publikace:
Jana Vavřinová, odbor mezinárodní ochrany biodiverzity MŽP, jana.vavrinova@mzp.cz, tel.: 267 122 375
Barbora Šafářová, Ústav pro ekopolitiku, barbora.safarova@ekopolitika.cz, tel.: 224 828 557