Ministerstvo životního prostředí zrušilo zavádějící stanovisko krajského úřadu

Vyjádření Krajského úřadu Zlínského kraje z května 2006 vylučující významný vliv  silnice R49 na území soustavy Natura 2000 je nezákonné. Ministerstvo životního prostředí proto kontroverzní stanovisko na podnět Hnutí DUHA zrušilo [1]. Po nedávném vrácení dokumentace EIA hodnotící úsek Fryšták–státní hranice ČR/SR [2] se jedná o další úspěch ekologických organizací a místních občanů.


Krajský úřad se vydáním zavádějícího stanoviska vyhnul procesu, během kterého se hodnotí vliv plánovaných staveb nebo záměrů na tzv. evropsky významné lokality a ptačí oblasti, jež jsou součástí celoevropské soustavy chráněných území Natura 2000. Tento trik však neprošel: Investor – Ředitelství silnic a dálnic ČR bude muset hodnocení provést v rámci přepracování dokumentace EIA.


Argumentace krajského úřadu, že trasa R49 neprotíná žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast Ministerstvo odmítlo, protože možnost ovlivnění chráněných území se neodvíjí pouze od jejich územního překryvu. Typickým příkladem jsou velké šelmy – vlk, rys a medvěd, které jsou předmětem ochrany v nedaleké evropsky významné lokalitě Beskydy. Jejich teritoria dosahují stovek kilometrů čtverečních a migrační trasy do Hostýnských vrchů a Bílých Karpat vedou právě přes Vizovické vrchy. Je tedy nezbytné zajistit, aby výstavbou R49 nevznikla nepropustná bariéra, znemožňující další šíření šelem i jiných druhů divokých zvířat [3].


Nekvalitní práce krajského úřadu je zřejmě výsledkem nátlaku regionálních politiků a stavařů, kteří se snaží kontroverzní silnici prosadit i za cenu porušování zákonů. Přitom úsek R49 Zádveřice–státní hranice ČR/SR je zjevně zbytečný: ve srovnávacích analýzách hodnotících přínosy českých dálnic obsazuje suverénně poslední příčky [4].


Miroslav Kutal z Hnutí DUHA řekl:

„Ukazuje se, že negativní dopad silnice R49 na valašskou přírodu a vzácné druhy velkých šelem bude větší, než tvrdili politici. Kontrola veřejnosti a občanských sdružení může pozitivně ovlivnit celou rozhodovací proceduru. Ředitelství silnic a dálnic by mělo přinášet kvalitní a k přírodě  i lidem ohleduplné projekty.“


Poznámky: 


[1] Usnesení MŽP ze 27.11.2009 je ke stažení zde: https://www.selmy.cz/storage/app/media/MZP_zruseni_stanoviska_kraje_R49_listopad09.PDF


[2] Více v tiskové zprávě: https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/dokumentace-r49-byla-pro-vady-vracena/


[3] Na potřebu zachování důležitých migračních koridorů Hnutí DUHA upozornilo  Krajský úřad a příslušné dotčené úřady speciální studií začátkem roku: https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/valasska-krajina-pomalu-mizi-pod-betonem/

[4] Například v nedávné analýze Dopravní sektorové strategie se zmiňovaný úsek umístil mezi šestapadesáti hodnocenými úseky dálnic a rychlostních komunikací až na 3. místě od konce. Více na http://atelier.ecn.cz/OPD/Sektorove-strategie_final.pdf . Podobně dopadla  analýza zpracovaná Ministerstvem dopravy v roce 2006:  úsek Zádveřice–státní hranice skončil na 66. místě ze 70 posuzovaných staveb.