O nájemci bývalé celnice a přilehlých pozemků v Mostech u Jablunkova na Frýdecko-Místecku budou v úterý rozhodovat mostečtí radní.


Nemovitosti, které na obec letos převedl stát, jsou předmětem zájmu společnosti Benzina. Firma zde plánuje výstavbu nové čerpací stanice pohonných hmot. Z nedávno zveřejněné dokumentace posuzující vlivy stavby na životní prostředí mimo jiné vyplynulo, že obec má s investorem již uzavřenou smlouvu o pronájmu [1]. To však sama obec popřela a na úřední desku vyvěsila oznámení  o záměru pronájmu dotčených ploch včetně budovy bývalé Celnice [2].


Nová stavba v migračním koridoru s nočním provozem ovšem může narušit migraci vzácných šelem – vlků, rysů a medvědů, ale i běžných druhů zvířat – jelenů, srnců nebo lišek. Stanovisko k záměru nyní připravuje Krajský úřad. Hnutí DUHA ve svých připomínkách upozornilo na závažné chyby a nejasnosti, kterými studie vlivu na životní prostředí trpí a požaduje její důsledné přepracování [3].


Čerpací stanice pohonných hmot poblíž státní hranice je podle Hnutí DUHA navíc zcela zbytečná – pouhý kilometr daleko, ve slovenském Svrčinovci, již stojí čerpací stanice společnosti Slovnaft. Benzínová pumpa se navíc dostává do kolize s výstavbou ekoduktu, který v prostoru mezi celnicí a státní hranicí měl stát už v roce 2008 [4] .


Ekologická organizace proto obci navrhla alternativní řešení – přebudování celnice na návštěvnické a poradenské centrum CHKO Beskydy a Kysuce [5]. Podobné centrum, které by návštěvníkům poutavou formou představovalo přírodní bohatství regionu, totiž v celé chráněné krajinné oblasti Beskydy i v sousedních slovenských Kysucích chybí.


Návštěvnické centrum by přispělo k lepšímu vzdělání návštěvníků Beskyd i místních obyvatel a obohatilo by také výuku přírodopisu a ekologické výchovy škol v regionu. Součástí centra by mohla být také expozice modelů evropských ekoduktů (pravděpodobně jediná v Evropě) a také poradna pro místní občany v otázkách úspor energie, třídění odpadů a dalších problémů týkajících se životního prostředí. Podobnou ekoporadnu již Hnutí DUHA úspěšně provozuje řadu let v Olomouci. Vliv na migrace velkých savců by byl minimalizován striktně denním provozem zařízení a také tím, že by šlo pouze o rekonstrukci stávajícího objektu.


Finance pro tento neziskový projekt může obec ve spolupráci s Hnutím DUHA nebo jinou organizací získat například z fondů Evropské unie, které v česku přerozděluje Státní fond životního prostředí [6].  Budoucnost využití celnice tedy leží v rukou obecní samosprávy. Jaké jsou kritéria výběru, požadavky obce nebo potřeby místních občanů však ze zveřejněných dokumentů nevyplývá.


Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc, vedoucí projektu ochrany velkých šelem v Beskydech, řekl:


„Obec se nyní může rozhodnout, kterou cestou se vydá. Zda bude prosazovat pochybné komerční projekty s nepříznivým dopadem na životní prostředí včetně velkých šelem, které jsou beskydskou přírodní pýchou, nebo podpoří neziskové projekty s cílem zlepšit informovanost a vzdělanost návštěvníků a občanů Beskyd v oblasti životního prostředí.“


Poznámky:


[1] Str. č. 13  Dokumentace EIA (volně ke stažení na http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MSK1204)


[1] Oznámení o záměru pronájmu nemovitostí na úřední desce Mostů u Jablunkova:
http://www.mostyujablunkova.cz/Upload/Files/UredniDeska/Soubory/96_09.pdf


[3]  Více v tiskové zprávě Hnutí DUHA Olomouc: nebo v celém textu
připomínek


[4]  O výstavbě zeleného mostu poblíž státní hranice se Slovenskem rozhodla vláda už v roce 2006 a potřebnost přechodu pro zvířata potvrdil i Moravskoslezský kraj a Ministerstvo průmyslu a obchodu, kteří s nevládními organizacemi podepsali tzv. Deklaraci porozumění. Vzhledem k ekologické újmě, kterou způsobuje zvýšená doprava z automobilky Hyundai se Ministerstvo i Kraj zavázali, že do konce roku 2008 zajistí vybudování migračního koridoru na Jablunkovsku. Přestože nošovická továrna dávno stojí, zelený most je stále ve fázi příprav a začínají se objevovat další projekty a záměry, které mohou migraci šelem omezit.


[5]  Celé vyjádření a nabídka projektu Hnutí DUHA Olomouc „Návštěvnické a poradenské centrum CHKO Beskydy a Kysuce“


[6]  Operační program životní prostředí, osa 7.1.: http://www.opzp.cz/sekce/373/prioritni-osa-7/