Poradnu pro chovatele ovcí spouští ve spolupráci s Hnutím DUHA Český svaz ochránců přírody ve Valašském Meziříčí. Ochránci hospodářům v Beskydech a okolí poradí, jak mohou svá stáda nebo včelíny ochránit před napadením velkých šelem – vlků, rysů a medvědů. Právě totiž začíná období, kdy se mohou první útoky šelem objevit.


Chovatelům aktuálně ohroženým velkými šelmami může organizace zapůjčit elektrický ohradník nebo pomoci se získáním dotace, jež zemědělcům umožní pořídit si vlastní zařízení pro ochranu šelem. Zájemci mohou kontaktovat přímo ČSOP Valašské Meziříčí na telefonu 571 621 602 nebo e-mailu valmez@ochranci.cz.


Škody, které chovatelům působí především vlci a medvědi, jsou sice vzhledem k celkovému počtu chovaných ovcí zanedbatelné – ročně se jedná maximálně o pár desítek zvířat –, pro menší chovatele však může být ztráta i jen několika zvířat citelná [1]. Předcházení škodám, ať už pomocí pasteveckých psů nebo elektrických ohradníků, je vždy lepším řešením než případné finanční náhrady. Tyto náhrady vyplácí stát, pokud poškození chovatelé zavčas informují Správu CHKO Beskydy.


Přestože jsou velké šelmy chráněny zákonem, pytláctví je pro ně stále největší hrozbou. Potvrdil to i nedávný nález zbytků zřejmě upytlačeného medvěda u Frýdlantu nad Ostravicí. Právě negativní postoje některých místních obyvatel vůči chráněným druhům šelem mohou pytláctví podporovat.


Poradna chovatelům ovcí tak představuje účinné řešení napomáhající poklidnému soužití lidí a divokých šelem. Český svaz ochránců přírody už poradenství nabízel i v minulosti, ovšem kvůli nedostatku finančních prostředků byl projekt v posledních letech utlumen.


Financování poradny v následujících dvou letech umožní projekt Hnutí DUHA „Soused vlk“, podpořený grantem z norských finančních mechanismů a Ministerstvem životního prostředí [2].Milan Orálek z ČSOP Valašské Meziříčí řekl:

Speciální síťový ohradník, jaký doporučujeme chovatelům v oblasti výskytu velkých šelem, v případě útoku šelem vždy hospodářská zvířata ochránil. I těm chovatelům, kteří ohradník neměli, přišli o zvířata a řádně to nahlásili, však stát veškerou škodu podle zákona uhradil.“


Miroslav Kutal z Hnutí DUHA řekl:

Projekty, které napomáhají pokojnému soužití velkých šelem a místních občanů, považujeme za velmi přínosné. Patří k nim i práce poradny místního sdružení ochránců přírody ve Valašském Meziříčí. Je to vstřícný krok vůči hospodařícím zemědělcům. Doufáme, že lepší ochrana stád pomůže negativní postoje některých chovatelů vůči šelmám překonat.“


Dana Bartošová ze Správy CHKO  Beskydy řekla:

Zjištěnou škodu by chovatelé měli nahlásit  do 48 od jejího vzniku na Správě CHKO  Beskydy, aby měli nárok na náhradu škody. Výhledově by měli zvážit vhodná preventivní opatření  – podle rizika útoků šelem v místě pastvy.  Ideální je kombinace síťového elektrického ohradníku a kvalitního pasteveckého psa.Poznámky:


[1] Počty evidovaných zvířat stržených velkými šelmami v CHKO Beskydy v posledních letech:


2005 – 15 ovci

2006 –  5 ovci

2007 –  10 ovci, 2 telata

2008 – 14 ovci, 4 kozy


(zdroj: Správa CHKO Beskydy)


[2] Více informací o projektu Soused vlk: www.selmy.cz/sousedvlk