Následující dopis jsme odeslali hejtmanovi Zlínského kraje Jiřímu Čunkovi a předali jsme doporučení, jak řešit nestandardní chování medvěda hnědého, který se v kraji - aktuálně mimo chráněnou krajinnou oblast - pohybuje. 

Doporučujeme také rozhovor s Michalem Bojdou na idnes.cz, který situaci shrnuje a nastiňuje další vývoj.

Foto: Jaroslav Kadleček


Znění dopisu:

Vážený pan

Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje

Zlínský kraj

 

 

15. října 2018

Věc: Žádost o řešení situace – nestandardně se chovající medvěd hnědý na Vsetínsku

Vážený pane hejtmane,

velké šelmy patří již několik desetiletí mezi přírodní klenoty Zlínského kraje. Jejich soužití s lidmi v kulturní krajině však někdy přináší také problémy některým zemědělcům, jejichž domácí zvířata mohou být velkými šelmami napadena. Aktuální ukázkou je medvěd, který se od září pohybuje ve Zlínském kraji. Od 30. září začal medvěd působit ve Vsetínských Beskydech a nyní v Hostýnských vrších škody na hospodářských zvířatech a včelstvech. Dosavadní terénní šetření našich pracovníků a zaměstnanců Správy CHKO Beskydy ukazují, že ke škodám dochází skoro každý den a jsou nebývale vysoké. Tyto škody působí konkrétní jedinec medvěda hnědého, který také vykazuje malou plachost vůči lidem. Pozorovali jsme opakovaně jeho pohyb za bílého dne i v blízkosti lidských sídel i lidí. Medvěd doposud zabil 15 ovcí a 2 kozy, poškodil na 6 včelstev, poškodil dva balíky senáže, a zlomil třešeň. Medvěd v posledních dnech neútočil na hospodářská zvířata jen v noci, ale na některá místa úspěšných útoků se opakovaně vracel i v denních hodinách za přítomnosti lidí bydlících v těsné blízkosti chovaných zvířat. Došlo také k případu, kdy medvěd pronásledoval koně v blízkosti člověka a vloupal se do uzavřené salaše, kde zabil několik ovcí. Opakovaně, prakticky každý den, vyhledává další, i zabezpečená hospodářská zvířata. Nebyla zatím pozorována agresivita vůči lidem, nicméně současné chování medvěda považujeme za výrazně nestandardní nejen ve srovnání s předchozím výskytem medvěda na Moravě a ve Slezsku, ale také v kontextu situace na Slovensku.

V zájmu prevence dalších závažných škod a v zájmu bezpečí obyvatelstva Zlínského kraje proto doporučujeme, aby Váš kraj zajistil odchyt (za účelem přemístění medvěda do ZOO či jiného vhodného zařízení) nebo odstřel tohoto konkrétního jedince. V případě odchytu však musí být předem známá instituce, která o medvěda má zájem. K realizaci celé akce je nutné, aby Vaše samospráva požádala na Krajském úřadě Zlínského kraje o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu (§ 56 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). Jsme přesvědčení, že v tomto konkrétním případě existují jiné převažující veřejné zájmy (prevence závažných škod, ochrana zdraví a životů obyvatel), a výjimku lze v souladu se zákonem ochrany přírody a krajiny udělit. Domníváme se, že navzdory statusu kriticky ohroženého druhu, který medvěd hnědý má, je v zájmu ochrany druhu zabránit dalším škodám, které tento jedinec opakovaně působí a které výrazně zhoršují akceptaci medvěda místními obyvateli. Orgán ochrany přírody by měl navíc požádat státní správu myslivosti dle § 39 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, o odlov či odchyt tohoto konkrétního jedince, protože medvěd hnědý je dle zákona o myslivosti zvěří.

Lze případně využít i alternativní metody, jako je plašení medvěda gumovými projektily – ve volnosti nebo v odchytové kleci, z které by byl následně vypuštěn s telemetrickým obojkem, aby bylo možné dále sledovat jeho pohyb. Nicméně v situaci, kdy se medvěd v posledních týdnech cíleně zaměřuje na hospodářská zvířata, máme obavu, že by již tato metoda nemusela mít dostatečně silný efekt.

Vzhledem k tomu, že se medvěd aktuálně vyskytuje mimo území CHKO Beskydy, je ochrana a péče o tento druh v kompetenci Zlínského kraje. Pokud byste měl k celé situaci dotazy, neváhejte mě nebo mého kolegu (Michala Bojdu, koordinátora monitoringu šelem ve Zlínské kraji) kontaktovat na tel. 728 832 889 (M. Kutal) nebo 734 233 993 (M. Bojda).

S pozdravem

 

Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D.

vedoucí programu Šelmy Hnutí DUHA

člen Large Carnivore Initiative for Europe, expertní skupiny IUCN pro velké šelmy"