English version

Ohrožení živočichové a rostliny nově na webu: internetové stránky záchranných programů

18.3.2008, AOPK ČR

Perlorodka, sysel, vydra, hořec či hvozdík – pro tyto i další ohrožené druhy živočichů a rostlin připravil stát záchranné programy, které mají zajistit jejich ochranu. Informace jsou nyní přehledně na adrese www.zachranneprogramy.cz. Provoz těchto speciálních stránek zahájila začátkem března Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).

„Například sysel, který byl ještě začátkem padesátých let postrachem zemědělců, nyní přežívá na posledních 34 lokalitách. Perlorodka živoří  jen na několika místech horních toků řek v jižních Čechách. Záchranné  programy by jim měly zajistit potřebnou ochranu a zároveň na jejich osud upozornit veřejnost. Právě proto jsme vytvořili speciální internetové stránky, kde najdete i řadu zajímavostí – třeba prvního aktivujícího sysla viděli letos na severočeské Rané už koncem ledna,“ shrnuje Michael Hošek, náměstek Sekce dokumentace přírody a krajiny  AOPK ČR.

Stránky obsahují aktuální informace o druzích, jejichž záchranné programy již běží i pro které se teprve připravují. Celková koncepce záchranných programů je zaštítěna AOPK ČR a Ministerstvem životního prostředí. Součástí stránek jsou rovněž obecné informace o biologii a ekologii vybraných druhů a souhrnný přehled jejich legislativní ochrany v ČR i na mezinárodní úrovni.

Jedná se v pořadí o druhé internetové stránky, které se věnují samostatné oblasti činnosti AOPK ČR. Na začátku prosince byly zpřístupněny stránky www.biomonitoring.cz. Poskytují  informace o sledování (monitoringu) a hodnocení ochrany evropsky významných přírodních fenoménů, tedy typů přírodních stanovišť a druhů rostlin a živočichů podle evropské Směrnice o stanovištích - 92/43/EEC. AOPK ČR proto spolupracuje s mnoha předními odborníky, především z vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, muzeí či správ národních parků.


Práce Hnutí DUHA Olomouc na ochraně a monitoringu velkých šelem probíhá i díky podpoře individuálních dárců – Přátel velkých šelem. Přidejte se prosím také na www.selmy.cz/podpora.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr