Hnutí DUHA Olomouc podalo začátkem ledna podnět k prošetření opakovaně se vyskytujících masitých újedí pod mysliveckými kazatelnami v Krušných horách, na které neznámá osoba pokládá zdechliny psů, srnců a dalších volně žijících zvířat.

 

Hnutí DUHA ve spolupráci s Vlčími hlídkami monitoruje výskyt vlků v Krušných horách od roku 2016. Kromě získávání informací o aktuálním pohybu vlků monitorují dobrovolníci Vlčích hlídek také aktivity ohrožující velké šelmy. Právě pytláctví je nejvýraznějším limitujícím faktorem jejich výskytu u nás, což potvrzují i případy upytlačené rysice a nález mrtvého vlka

 

Jelikož jsou velké šelmy stále řadou myslivců vnímány velmi negativně, zaměřují se Vlčí hlídky na monitoring mysliveckých zařízení a nedalekých přikrmovacích stanovišť, u kterých existuje zvýšené riziko pytláctví. V případě nálezu nezákonné masité újedi (typicky zbytky domácích zvířat, lesních kopytníků, zbytky ryb apod.) místo zdokumentují a sjednávají nápravu s uživatelem honitby.
Hnutí DUHA Olomouc každoročně eviduje a následně s mysliveckým hospodářem dotčené honitby řeší několik nelegálních masitých návnad. V honitbě Podloučná v Krušných horách ovšem i přes předešlá upozornění, emaily a telefonáty stále zjišťujeme nové masité újedi. Z toho důvodu jsme celou záležitost předali Státní veterinární správě k prošetření. 

 

 
 

 

Domníváme se, že masité újedi zachycené na fotografiích jsou nejen v rozporu s českými zákony, ale především odporují elementárním pravidlům etiky lovu, uvedl Jiří Beneš, koordinátor dobrovolníků Vlčích hlídek z Hnutí DUHA Olomouc.