Přednáška Medvěd za vaším plotem minulý týden v Mostech u Jablunkova měla

veřejnosti přiblížit život velkých šelem v regionu. Nakonec vyústila ve vášnivou debatu o stavbách pro zvěř.

 

Například o zeleném mostu, který se má klenout nad zmodernizovanou I/11 u hranice se Slovenskem. Poblíž bývalé celnice, kterou chce obec přebudovat

na motel s benzínovou stanicí. Právě tento záměr z části komplikuje přilehlý migrační koridor a ekomost. Pro stavbu benzínové stanice je nutná řada odborných a ekologických posouzení a studií.

Miroslav Kutal z Hnutí Duha, které přednášku organizovalo, si myslí, že soužití velkých šelem a člověka je možné a konflikty jsou řešitelné. Nejlepším a nejlevnějším způsobem je však jim předcházet. "Proto jezdíme za lidmi a mluvíme s nimi. Věděli jsme od začátku, že ze strany vedení obce v Mostech u Jablunkova nejsme vítáni. Velký problém byl už s prostorem pro besedu. Lidem jsme chtěli vysvětlit, proč velké šelmy chránit. Zda je opravdu nutné pro ně budovat nadchody. Jaký mají v přírodě význam. Jestli jsou šelmy člověku nebezpečné. O co ochránci přírody usilují. To, co jsme chtěli říct, jsme přítomným sdělili. Nakonec se diskuze bohužel stočila jiným směrem," konstatuje Kutal.


Ekologové jsou rádi, že občané přišli a debatovali. Kutal však dodává, že poznámky vůči ekologům od starosty Milana Procházky byly spíše útočné. "Neposlouchal moc naše argumenty, proč je potřeba ekomost nebo ochrana

migračního koridoru. Mluvil pouze o ekonomických zájmech. Chtěl od nás

vědět technické detaily stavby, které jsou však v kompetenci stavebních

techniků, nikoli ekologů," podotýká Kutal.


Zelený most má zlepšit průchodnost krajiny pro všechna divoká zvířata - nejen pro vlky, rysy a medvědy. Jedná se o veřejný zájem. Navíc má snížit riziko dopravních nehod.


"Starosta opakovaně zpochybňuje výskyt medvěda na Jablunkovsku a upozorňuje, že pod koly aut umírají lidé a žádný podchod se pro ně v obci nestaví. Naše mapování i zkušenosti myslivců však potvrdily výskyt medvěda například v okolí Gírové a rysa přímo v trase migračního koridoru. Také

nejsme proti přechodu pro chodce, ale ten je v kompetenci místní samosprávy a s ochranou migračního koridoru nijak nesouvisí," konstatuje Kutal.


Starosta Milan Procházka besedu nijak komentovat nechtěl s tím, že se stejně od ekologů nic nového nedozvěděl. Na přednášku se dostavilo okolo 25 obyvatel. Boleslav Niedoba sdělil, že informace o životě šelem i argumentace přednášejících byly pro něho zajímavé. K rozporům pak uvedl: "Některé místní občany trápí stavební uzávěra související s ekologickými stavbami. Mají tam pozemky a chtějí stavět. Jeden muž se s tímto problémem po besedě na ekologa obrátil. Ten se s ním hned na místo zajel podívat a přislíbil mu pomoc," dodal Niedoba.


Další z účastníků uvádí, že někteří přítomní sdružení vytýkali blokování rozvoje obcí a měst ne vždy doloženými argumenty. "Také se jim nelíbí, že se ze státního rozpočtu vyhazují obrovské peníze a že ekologové zpožďují většinu staveb," poznamenal.


Kutal ještě sdělil, že stát přišlo vybudování celnice na 160 milionů korun, proto by se měli vyjádřit především lidé z obce a okolí, jakou stavbu by tam uvítali.