Hnutí DUHA a Václav Chaloupek, režisér populárních večerníčků o zvířatech, dnes slovenskému velvyslanectví v Praze předali třiašedesát plyšových medvědů. Hračky jsou určeny lovcům jako alternativa k plánovanému odstřelu desítek šelem, které jsou kriticky ohroženy vyhubením. Apelovali zároveň za zastavení lovu vlků.

Bratislavské ministerstvo životního prostředí povolilo odstřel 63 ohrožených medvědů, kteří nezpůsobují žádné škody a neohrožují zdraví lidí. Zároveň bude pokračovat legální lov vlků, kterých jen loni bylo zabito více než sto.

Odstřel ohrožuje také přežití a další šíření ohrožených šelem na české straně hranice. Zdejší populace totiž stále ještě závisí na dostatku zvířat migrujících ze Slovenska. Ministr životního prostředí Libor Ambrozek se na žádost Hnutí DUHA obrací na svého kolegu László Miklóse dopisem, kde jej žádá, aby zajistil ochranu vzácných vlků a medvědů.

Plyšoví medvídci jsou určeni ministru Miklósovi, aby je rozdělil myslivcům namísto povolenek ke komerčnímu lovu živých šelem.

Hnutí DUHA v dopise ministru Miklósovi zároveň vyjádřilo účast nad následky kruté vichřice, která zničila stromy na rozsáhlé ploše Tater a sdělilo, že se zapojí do pomoci s obnovou přírodních lesů. Varovalo však ministra před plošným použitím toxických chemikálií a holosečným vytěžením veškerého kalamitou postiženého dřeva. Kompletní odstranění padlých stromů z rozsáhlých ploch by způsobilo erozi a odplavení půdy.

Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA, řekl:

"Odstřel vlků a medvědů na Slovensku poškozuje i kriticky ohrožené populace na české straně hranice a brání jejich migraci dál do západní Evropy. Vinou lovu i tam, kde ještě přežívají, jsou tato zvířata v Evropě pořád ještě na pokraji vyhubení. Chceme nabídnout slovenským myslivcům k zastřelení plyšové medvědy výměnou za životy vzácných šelem z hor. Posíláme na Slovensko medvědy s velmi kvalitní plyší, které obětovali čeští občané. Věříme, že slovenským myslivcům lov plyšových medvědů přinese neméně vzrušující zážitek a trofej jako lov ohrožených medvědů hnědých."
"Katastrofální polomy, při kterých padly umělé smrkové monokultury v Tatrách, opět ukázaly, že jak velmi je horská příroda citlivá na zásahy. Vlci a medvědi patří mezi klíčové prvky lesních ekosystémů a jako takové musí být přísně chráněni, nikoli stříleni."

Václav Chaloupek řekl:

"Slovenští medvědi tvoří nejzápadnější větev původní populace karpatských medvědů. Při hledání nových lokalit by mohli obsadit místa, kde byl medvěd vyhuben v České republice. Jakýkoliv zásah na základě komerčních požadavků narušuje rovnováhu uvnitř populace. Medvěd, vlk a rys jsou součástí národního přírodního bohatství a podle toho je třeba se k těmto šelmám chovat."