Trofejní lov medvědů grizzly v okolí Yellowstonského národního parku má započít letos na podzim – proti jsou ochránci přírody i veřejnost, biologové pracující pro státní správu jej však podporují.

BOZEMAN, MONTANA – Medvědi grizzly jsou již po desetiletí symbolem yellowstonské divočiny. Poprvé po téměř dvou generacích budou mít sportovní lovci možnost tuto ikonickou šelmu opět lovit.

Kontroverzní lov 23. května tohoto roku jednomyslně schválila Wyomingská komise pro lov a rybolov. Během nadcházející lovecké sezóny tak budou zájemci o medvědí trofej mít možnost zastřelit až 22 medvědů, z toho 12 samic.  Povolení se vztahuje na medvědy žijící v lesích obklopujících Yellowstonský národní park a sousední národní park Grand Teton.

Úvahy o obnovení lovu vyvolávaly v posledních letech na americkém západě více sporů a bouřlivých emocí, než jakékoliv jiné ekologické téma. Debata rezonuje nejen mezi Američany, ale také mezinárodně, vzhledem ke světové proslulosti yellowstonského ekosystému a hvězdnému statusu medvědů grizzly na sociálních médiích.

Před několika málo desetiletími se šelma nacházela na pokraji vyhynutí. Záchrana druhu v yellowstonském ekosystému je oslavována jako jeden z největších úspěchů v historii ochrany přírody v USA. V roce 1975, kdy Federální úřad pro rybolov a přírodu rozhodl o mimořádném stupni ochrany pro medvědí populaci, přežívalo podle zoologů v Yellowstonu a jeho okolí pouze 136 jedinců. Dnes jsou počty zhruba pětkrát vyšší (okolo 700 jedinců) a medvědi se objevují na místech, kde nebyli spatřeni po více než sto let.

Federální vláda předala minulý rok péči o yellowstonské grizzly třem státům, na jejichž území se rozkládají Severní Skalnaté hory. Úřady jednoho z nich, Wyomingu, letos rozhodly po 44 letech lov vzácných šelem znovu povolit. Úředníci odboru pro ochranu přírody ujišťují, že smrt 22 medvědů neohrozí budoucnost druhu. Řada kritiků však odsuzuje trofejní lov jako takový. Kromě morálních výhrad uvádějí také vědecké argumenty – zdůrazňují především skutečnost, že medvědi grizzly mají jeden z nejpomalejších rozmnožovacích cyklů u suchozemských savců.

 

Obecnější otázky

Debata se podle mnohých točí okolo obecnější filozofické otázky: jaký je smysl záchrany vymírajících druhů v 21. století? Úvaha nabývá zvláštního významu u zvířat, jako jsou medvědi, kteří mají vysoké prostorové nároky a čelí mnoha hrozbám v důsledku rostoucí lidské populace, rozvojových tlaků a klimatických změn.

„Grizzlyové jsou velmi inteligentní zvířata, která si zasluhují naší úctu a respekt,“ řekl nedávno známý americký fotograf divoké přírody Thomas D. Mangelsen v televizní show 60 Minutes. „Wyoming se k nim však chová jako k přebytečným stromům, které lze pokácet. Kolik důstojnosti je v zastřelení zvířete jenom proto, aby se mohl někdo vychloubat a dát si na zeď vypreparovanou medvědí hlavu nebo kůži ke krbu?“

Mangelsen žijící v údolí Jackson Hole ve Wyomingu dlouhodobě dokumentuje životy jedné medvědí rodiny v čele s medvědicí označovanou výzkumníky číslem „399“. Medvědice žije část roku v národním parku Grand Teton, zimní brloh však má mimo chráněnou oblast.

Do záchrany medvědí populace byly investovány desítky milionů dolarů. Ačkoliv se schválení trofejního lovu ve Wyomingu po převodu pravomocí očekávalo, co mnoho lidí překvapilo je vysoký počet šelem, které smí být zastřeleny. K tomu je totiž třeba přičíst také medvědy usmrcené v souladu s plánem péče (tzv. problémoví jedinci) a další příčiny úmrtnosti. V roce 2017 zahynulo celkem 56 medvědů – číslo zahrnuje medvědy zabité pytláky nebo usmrcené v důsledku konfliktů s lovci a farmáři či nehod, především srážek s vozidly.

Montana, na jejímž území se rozkládá část Velkého yellowstonského ekosystému, se rozhodla neriskovat a lov v roce 2018 nepovolit. Idaho slibuje povolit odlov pouze jednoho samce.

 

Medvědí celebrita

Většina medvědic úspěšně vyvede první mládě až téměř v deseti letech. Dalšího potomka pak zpravidla porodí jednou za tři roky. Vzhledem k relativně pomalému rozmnožování může ztráta i jen malého počtu dospělých samic znamenat rozdíl mezi rostoucí nebo upadající populací. V minulých desetiletích bylo proto vynakládáno značné úsilí na ochranu každé z nich.

Příběh medvědice 399 ilustruje, jak velký význam může mít přežití jediné medvědice. Během svých úctyhodných 22 let života porodila 399 třikrát trojčata a jednou dvojčata. Celkem dnes v yellowstonských lesích žije 17 jejích potomků – z těch, kteří nepřežili, bylo nejčastější příčinou fatální setkání s člověkem, což jen potvrzuje křehkost obnovující se populace.

„Medvědice 399 je zvláštní tím, že ji znají miliony lidí,“ říká dokumentarista Mangelsen. „Ale povodí každé řeky v širší yellowstonské oblasti má svou 399.“

 

Lov jako plán péče?

Státní komisaři se ztotožnili s názorem vedoucího programu péče o velké šelmy státu Wyoming Danem Thompsonem, který považuje lov za důležitý nástroj ochrany. Vhodně nastavené lovecké kvóty podle něj zvyšují ochotu místních obyvatel akceptovat každodenní soužití s medvědy grizzly.

„Nadešel čas [pro lov medvědů],“ říká bývalý americký senátor Alan K. Simpson a obyvatel městečka Cody, které je branou do Yellowstonského národního parku. Simpson, který nemůže ochráncům přírody zapomenout soudní spor, jež oddálil převod péče o místní vlky pod správu jednotlivých států, tvrdí, že vyjmutí druhů, kterým již nehrozí vyhynutí, z federální ochrany předpokládá povolení jejich lovu.

S tím však ochránci medvědů nesouhlasí. Připomínají, že populace orla bělohlavého či sokola stěhovavého byly v USA rovněž zachráněny díky opatřením vyplývajícím z federálního zákona o ohrožených druzích, přesto není v současné době povolen lov ani jednoho z těchto ikonických dravců.

Zástupkyně oblastní pobočky ekologické organizace Sierra Club Bonnie Rice poukazuje na celou řadu problematických aspektů lovu. Lovci mohou zaměnit samici za samce, mohou nevědomky zastřelit matku medvíďat a tím je odsoudit k smrti, obětí lovců se mohou snadno stát samice mimořádně úspěšné při odchovu mláďat, jako je medvědice 399.

Stát se snaží medvědy známé vědcům a veřejnosti, jako je 399, chránit tím, že nepovoluje lov v bezprostřední blízkosti národních parků Yellowstone a Grand Teton – ve všech sedmi loveckých zónách však mohou být medvědi zastřeleni, pokud se pohybují ve vzdálenosti čtvrt míle od cest.

Thompson ujistil, že každý lovec, který si vylosuje povolenku, bude muset projít školením. V zájmu státní správy je, aby populace medvědů grizzly neklesla pod 500 jedinců, což je hranici stanovená pro návrat druhu zpět na federální seznam chráněných druhů. Podle Thompsona je dostatečným způsobem zajištěno, aby k takové situaci nedošlo.

Odpor se stupňuje

Soudy se aktuálně zabývají řadou žalob, které podaly ekologické organizace i zástupci původních amerických kmenů. Jejich požadavkem je návrat medvědů grizzly pod ochranu federálních zákonů.

V reakci na vynětí grizzlyů z federálního seznamu chráněných druhů veřejnost vládě zaslala přes 650 tisíc připomínek. V drtivé většině se vyjadřují proti lovu. K vědcům a veřejnosti se připojili také fotografové divoké přírody, kteří připomínají, že pozorování medvědů grizzly je jedním z hlavních pilířů ekoturismu, jež každoročně přináší regionu okolo miliardy dolarů – z ekonomického hlediska jsou tedy medvědi mnohem cennější živí než mrtví.

Běžní obyvatelé Wyomingu jsou ve svých názorech rozděleni na obě strany. Ozývají se však hlasité a vlivné hlasy ve prospěch lovu. „Samec grizzlyho je největší trofejí, jakou lze v dolních 48 státech získat. Nyní již za ním nebudeme muset cestovat na Aljašku,“ řekl novinám v Cody místní lovec Scott Weber, člen organizace na podporu trofejního lovu Wyoming Sportsmen for Fish and Wildlife. Jeho nadšení sdílejí zejména prodejci loveckého vybavení a průvodci.

Spisovatel Ted Kerasote je autorem oceňovaných knih s loveckou tematikou. Žije ve Wyomingu v městečku Kelly na dohled pohoří Tetons, kde se mu medvědi grizzly občas procházejí přímo za domem. Kerasote však říká, že loví pouze zvířata, která může následně sníst.

„Lidé se mě snaží přesvědčit, že když nepodporuji lov medvědů, pak jsem proti lovu jako takovému. Přitom jsem pravděpodobně v životě zastřelil víc jelenů než oni,“ říká. „Máme tu obrovskou polarizaci. Jde o přesvědčení, že jste buďto stoprocentně s námi, nebo proti nám. Ale ti, kdo obhajují lov medvědů pro zábavu, stojí na špatné straně historie. A popularitě lovectví tím v žádném případě neprospívají.“

Úředníci nemohou tvrdit, že lov je nástrojem ochrany druhu, protože to není pravda, dodává Kerasote. Péče o medvědy v yellowstonském ekosystému úspěšně fungovala po čtyři desetileté bez trofejního lovu. Neobstojí ani tvrzení, že zisky z prodeje loveckých povolenek – 600 dolarů pro obyvatele Wyomingu, 6 tisíc pro všechny ostatní – vyřeší finanční problémy státu. Wyoming upadl do rozpočtové krize v důsledku klesajících trhů s uhlím, jež je jedním z jeho hlavních zdrojů příjmu.

„Zabíjení medvědů nevyvede Wyoming, Montanu ani Idaho ze současné fiskální krize.“ poznamenává Kerasote.  „Nemůžete zabít tolik medvědů navíc k těm, kteří zahynou z jiných příčin, aniž byste ohrozili jejich populaci.“

Randy Newberg z Montany byl členem speciální pracovní skupiny pověřené posouzením stavu medvědí populace ve Velkém yellowstonském ekosystému. Newberg moderuje populární pořad o sportovním lovu na youtube a je zastáncem lovu. Zároveň se však obává, že jediná nešťastná událost by byla noční můrou pro všechny, kdo usilují o vylepšení obrazu lovectví, které v USA ztrácí na popularitě.

Protesty veřejnosti namířené proti lovu medvědů nejsou omezeny pouze na širší yellowstonskou oblast. V západokanadské provincii Britská Kolumbie se na konci roku 2017 vládní úředníci rozhodli kompletně zakázat trofejní lov medvědů grizzly, kterých zde podle odhadů žije asi 15 tisíc.

„Jako příznivec lovu a jeho pozitivního přínosu pro společnost se velmi obávám odporu, jenž by mohl trofejní lov yellowstonských grizzlyů vyvolat; rozruch následující po zabití lva Cecila v Zimbabwe by v porovnání s tím vypadal jako otřesy o síle 1 na Richterově škále,“ říká. „Naproti tomu, kdyby někdo omylem nebo ze zlomyslnosti zastřelil populárního medvěda, jako je třeba 399, byla by to pro loveckou komunitu pohroma na úrovni sanfranciského zemětřesení z roku 1906.“

Ostatním lovcům nabízí následující doporučení. „Grizzlyové jsou jedineční. Státy, v nichž žijí, by měly být náležitě hrdé na to, že se podílely na jejich záchraně.“ zdůrazňuje Newberg. „Medvědi grizzly jsou výjimečným druhem a tak s nimi musíme zacházet. Pokud se dopustíme chyby, bude to pro nás obrovská ostuda. Veřejnost nám to nikdy neodpustí.“

Thomas Mangelsen, sám bývalý lovec, před Wyomingskou komisí pro lov a rybolov obhajoval odložení trofejního lovu medvědů.

„Mnoho mých přátel z řad lovců stejně jako já věří, že zabíjení grizzlyů pro zábavu, sport či posílení ega několika jedinců je zkrátka špatně,“ řekl. „Podívejte se na věc v širších souvislostech. Neexistuje žádný přesvědčivý důvod pro lov. Tyto šelmy si zaslouží lepší zacházení. Jak říká má dobrá přítelkyně Jane Goodall, tato zvířata jsou v dnešním světě výjimečná a vzácná.“

Pokud se nepodaří lovu zabránit soudní žalobou, uvažují obhájci medvědů o uspořádání veřejných protestů. „Po vzoru protestů proti stavbě ropovodu Keystone XL u Standing Rock nazveme ty naše Standing Bear.“

 

Překlad: Martina Dušková

Zdroj: National Geographic