English version

Podnět na odstranění vegetariánské újedě

11.3.2008, Hnutí DUHA Olomouc


Magistrát města Frýdek-Místek -
Odbor životního prostředí a zemědělství
Palackého 115
738 22 Frýdek-Místek

Dne 28.2. 2008 byla na tur. rozcestí Kyčera – sedlo (k. ú. Krásná pod Lysou horou), před mysliveckým posedem,  členy tzv. vlčích hlídek objevena tzv. vegetariánská újeď – hromady plesnivého chleba, rostlinného rozkládajícího se materiálu a množství polypropylenových sáčků od chleba.  Domníváme se, že tento způsob hospodaření je v rozporu se zákonem o myslivosti, protože uživatel honitby nedostatečně přikrmuje zvěř tím, že jí předkládá zdravotně závadné krmivo, které navíc způsobuje těžkou chorobu spárkaté zvěře - hnilobu bachorového obsahu a následně úhyny zvěře. Navíc je volné pokládání shnilého a plesnivého krmiva v rozporu se zákonem o odpadech. Navrhujeme uživateli honitby uložit pokutu a povinnost odstranit z újediště rostlinný materiál.

Zároveň upozorňujeme, že oblast je součástí areálu kriticky ohroženého medvěda hnědého (poslední pozorování v roce 2007), který se může na újedišti přikrmovat, ohrožovat bezpečnost turistů nebo může být z nedalekého posedu snadno odstřelen.

Přesná lokalizace újediště a fotodokumentace je v příloze.


S pozdravem
Mgr. Miroslav Kutal

Hnutí DUHA Olomouc

Práce Hnutí DUHA Olomouc na ochraně a monitoringu velkých šelem probíhá i díky podpoře individuálních dárců – Přátel velkých šelem. Přidejte se prosím také na www.selmy.cz/podpora.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr