Mrtvé zvíře, které bylo před čtrnácti dny nalezeno nedaleko obce Brenná na Českolipsku, byl skutečně vlk. Potvrdila to genetická analýza, kterou pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR provedli odborníci z České zemědělské univerzity a Přírodovědecké fakulty UK. Příčina smrti se zjišťuje, výsledky by měly být k dispozici do konce měsíce.

„Testy jednoznačně potvrdily, že se jedná o samici vlka. Vědci se nyní pokoušejí zjistit, jaké jsou její příbuzenské vztahy ke smečce, která se v loňském roce v Máchově kraji objevila. Zkoumání není jednoduché, protože vzorky, například svalovina, byly již poškozené postupujícím rozkladem,“ vysvětluje Ladislav Pořízek, ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Ten také informoval Policii ČR o tom, že se skutečně jedná o vlka. Vlk totiž patří mezi kriticky ohrožené živočichy.EEA

Genetické analýzy probíhají v rámci projektu "Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000“ podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP Fondů. Hlavním řešitelem je Hnutí DUHA Olomouc, partnery projektu jsou: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Správa Krkonošského národního parku, Správa národního parku České Švýcarsko a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Více na monitoring.selmy.cz.

Zdejší vlky poprvé zachytily fotopasti v národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala v loňském roce. Páru šelem, které přišly z oblasti Lužice, se zde narodila mláďata. Je to první doložené rozmnožování vlků v Čechách po více než 100 letech.

Vlci jsou pro krajinu důležití. Jsou výborní lovci a mohou tak pomáhat regulovat přemnožená divoká prasata, jeleny a srnce, kteří nadměrným okusem ničí v lesích mladé stromky. Za případné škody, které by vlci způsobili na domácím zvířectvu, mají hospodáři podle zákona nárok na finanční kompenzaci,“ dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Vlci byli v České republice vystříleni koncem 19. století. V posledních letech se začínají stejně jako do dalších států postupně vracet. Česká republika má dva základní zdroje pro obnovu výskytu: slovenskou a německo-polskou populaci. Do chráněné krajinné oblasti Beskydy přicházejí vlci ze Slovenska – v posledních několika letech ale spíš výjimečně, zejména kvůli pytlákům a migračním bariérám, jako jsou velké silnice. Na sever Čech vlci přicházejí právě z oblasti Lužice.