Vlčí smečka se na Broumovsku pohybuje druhým rokem. Letošní rozmnožování nyní prokázaly snímky z fotopastí Hnutí DUHA, které zachytily na několika lokalitách vlčata, nejvíce tři jedince. Zhruba půlroční mláďata v druhé polovině října již vzrůstem dosahovala téměř velikosti svých rodičů, na fotografiích jsou však stále odlišitelná. Na Broumovsku se tak pohybuje minimálně pět vlků.

 

 

Na monitoringu velkých šelem se podílejí zejména dobrovolníci Vlčích hlídek Hnutí DUHA. Podařilo se jim najít také další známky přítomnosti vlků, zejména trus, který slouží k dalším výzkumům. Výsledky genetických analýz například ukázaly, že broumovští vlci jsou blízce příbuzní se smečkami v Dolnoslezském lese v západním Polsku [2]. Analýzou trusu je na Mendelově univerzitě v Brně zjišťováno také složení potravy vlků.

Vracející se vlci mají pro naši přírodu pozitivní vliv, protože pomáhají redukovat počty srnců, jelenů a divokých prasat, která jsou přemnožená. Vlci tak nepřímo mohou snižovat škody, které divoká zvířata způsobují v lesích a na polích. Na druhou stranu vlci způsobují škody chovatelům dobytka, kteří doposud nebyli na přítomnost velkých šelem zvyklí a nemají svá stáda dostatečně zabezpečená.

Právě lepšímu zabezpečení stád před velkými šelmami pomůže nová dotační výzva z Operačního programu Životní prostředí. Chovatelé mohou žádosti podávat od začátku prosince a je pro ně vyčleněno čtyřicet milionů korun.

Miroslav Kutal, expert na velké šelmy a koordinátor jejich monitoringu z Hnutí DUHA Olomouc, řekl:

Kolik vlků se v území pohybuje, je nyní těžké určit, na videozáběrech jsou současně nejvíc tři jedinci. Dvě loňská mláďata se již mohla od smečky oddělit. Přesnější číslo bude možné odhadnout až s nástupem zimy během stopování, kdy bude monitoring Vlčích hlídek Hnutí DUHA pokračovat.

Petr Kafka, zoolog Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Broumovsko, řekl: 

I když jsme letošní rozmnožování vlků v oblasti očekávali a donesly se nám nepodložené informace o pozorování vlčat, průkazný záznam o jejich přítomnosti jsme dlouho neměli. Podařilo se to až teď na podzim. O aktuálním zjištění informujeme i místní chovatele ovcí a koz.“

Škody způsobené velkými šelmami operativně řešíme. Naši pracovníci je přímo na místě posuzují, aby měl majitel nárok na náhradu. S chovateli průběžně jednáme, vysvětlujeme jim, jak stáda zabezpečit. Loni bylo na Broumovsku nahlášeno 89 zraněných a usmrcených ovcí, 6 koz a 8 telat. Zpětně jsme dostali informace také o dalších 48 ovcích, které se nepodařilo dohledat. Nelze tedy potvrdit, zda je skutečně zabili vlci. Letos bylo zatím hlášeno 92 ovcí, 3 telata a jalovice. Ačkoliv se nejedná o zcela přesná data – některé případy nejsou údajně hlášené – z meziročního porovnání je zjevné, že škody nestoupají.“

Kontakty:

Miroslav Kutal, expert na velké šelmy Hnutí DUHA Olomouc, miroslav.kutal@hnutiduha.cz

Petr Kafka, zoolog Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Východní Čechy, Správa CHKO Broumovsko,  petr.kafka@nature.cz

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,  karolina.sulova@nature.cz

Jan Piňos média a komunikace Hnutí DUHA,  jan.pinos@hnutiduha.cz

 

Poznámky:

[1] Více ve studii na str. 35: http://monitoring.selmy.cz/publikace/odborne-publikace/monitoring-velkych-selem-a-kocky-divoke-ve-vybranych-lokalitach-soustavy-natura-2000/