Ukázka funkčního biokoridoru a shrnutí výsledků fotomonitoringu velkých šelem a telemetrie rysů v Beskydech

Zveme všechny novináře a novinářky, které zajímá téma ochrany přírody, velkých šelem a prostupnosti krajiny na jedinečnou exkurzi do Jablunkovské brázdy. Ta je mimořádně významnou oblastí pro migraci volně žijících druhů zvířat a především našich největších ohrožených savců - rysů, vlků a medvědů.

Přímo na místě uvidíte příklad dobré praxe v podobě chráněného migračního koridoru, který už před lety město Jablunkov jako první v ČR definovalo ve svém územním plánu jako nezastavitelné území. Koridor byl navíc před několika lety osázen naváděcí zelení, která teď nově - po odstranění ochranného oplocení na místě - začne plnit svou funkci. Bude navádět zvířata pod silniční estakádu v jinak zastavěném průsmyku, poskytovat úkryt i potravu. Součástí exkurze bude také shrnutí výsledků nedávno ukončené telemetrie beskydských rysů a dosavadních výsledků fotomonitoringu velkých šelem v Beskydech v rámci projektu na ochranu prostupnosti krajiny SaveGREEN.

Výsadba v roce 2013Výsadba v roce 2022
  

Kdy: úterý 26. 4. 2021, začátek v 10:00 v Jablunkově, konec cca v 13:00 v Mostech u Jablunkova.

Kde: navštívíme migrační koridor na jižním okraji města Jablunkova a místo plánovaného ekoduktu u hraničního přechodu Mosty u Jablunkova-Svrčinovec.

 

Co se dozvíte a co můžete vidět a zaznamenat (fotograficky, videem apod.):

Odstranění ochranného oplocení u výsadby v migračním koridoru a zfunkčnění vysázené naváděcí zeleně. Jak vypadá migrační koridor pro volně žijící živočichy, včetně kriticky ohrožených rysů, vlků a medvědů. Jak naopak vypadají z hlediska migrace a přesunů kritická místa jako např. frekventovaná silnice I/11 vedoucí z Mostů u Jablunkova na slovenský Svrčinovec. Proč je vlastně potřeba uchovat spojení mezi jednotlivými horskými a lesními celky. Proč je nutné zmapované migrační koridory chránit už při územním plánování a jaká jsou vhodná zmírňující opatření fragmentace krajiny. Proč je ochrana koridorů a budování přechodů pro živočichy výhrou i pro nás. Jaké jsou dosud nezveřejněné výsledky nedávno ukončené telemetrie beskydských rysů a co nám jejich sledování prozradilo o stavu prostupnosti krajiny v Beskydech. Jaké jsou dosavadní výsledky fotomonitoringu šelem v Beskydech.

Ukázka práce na zfunkčnění výsadby; zdroj: Hnutí DUHA Olomouc 

Co získáte v materiálech po exkurzi:

Všem, kdo se exkurze zúčastní, zašleme obratem po ukončení akce materiály shrnující hlavní body programu, informace k výsledkům telemetrie a fotomonitoringu a také jedinečné záběry ze skrytého života velkých šelem, které se podařilo díky rysí telemetrii získat. Tyto snímky (fotografie a videa) a další materiály budou exkluzivně nabídnuty k využití pouze účastníkům exkurze.

 

Nastíněná témata budou na exkurzi prezentovat: 

Mgr. Radek Kříček, Ph.D., Hnutí DUHA Olomouc

Mgr. Martin Duľa, Ústav ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně

Mgr. Michal Bojda, Hnutí DUHA Olomouc

Mgr. Ivo Dostál, Centrum dopravního výzkumu

Zprovoznění osázeného migračního koridoru a jeho ochranu okomentuje na místě také starosta Jablunkova Ing. Jiří Hamrozi. Na místě budou navíc ke komentářům k dispozici Jiří Labuda, místní terénní pracovník Hnutí DUHA Olomouc, Mgr. Jan Klečka, Ph.D., ředitel Správy CHKO Poodří a Ing. Kamil Turek, Ph.D. z mysliveckého spolku Gírová, kteří se na osázení migračního koridoru podíleli a RNDr. Peter Drengubiak, zoolog Správy CHKO Kysuce, v jejíž územní působnosti má vzniknout 2. ekodukt na slovenské straně hraničního přechodu Svrčinovec-Mosty u Jablunkova.

 

Popis míst, která navštívíme:

Na jižním okraji Jablunkova proběhne ukázka chráněného migračního koridoru a zprovoznění naváděcí zeleně - několika dnes již dostatečně vzrostlých remízků. U hraničního přechodu Mosty u Jablunkova-Svrčinovec pak proběhne ukázka prozatím neprostupné frekventované silnice I/11 na níž má vzniknout ekodukt, který jako jediný v ČR nejspíš využijí i medvědi.

 

Svou účast prosím potvrďte emailem nebo telefonicky Anně Řezníčkové do čtvrtka 21. dubna na 773 677 055 nebo anna.reznickova@hnutiduha.cz, která vám poskytně podrobné organizační informace a orientační program celé akce.

 

Exkurze proběhne v rámci projektu SaveGREEN: Zajištění funkčnosti ekologických koridorů s nadnárodním významem v Karpatech a Podunají.

Logo SaveGREEN


Projekt SaveGREEN je spolufinancován z fondů Evropské unie (ERDF) prostřednictvím Programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube (DTP).