Zveme všechny novináře a novinářky na mapování velkých šelem do Chráněné krajinné oblasti Beskydy, která je jedinou oblastí ČR, kde jsou doma nejen rysové a vlci, ale také medvědi. V CHKO Beskydy se bude jednat o jubilejní 40. ročník této akce, kterou organizuje Správa CHKO Beskydy a do mapování se i letos zapojí dobrovolníci tzv. Vlčích a Rysích hlídek.

S našimi terénními pracovníky se krom prohlídky významného migračního území zaměříte, v případě sněhové pokrývky, také na sledování stop a dalších pobytových znaků velkých šelem, přičemž prohlídka bude spojená s kontrolou fotopasti na území CHKO Beskydy. Součástí akce bude také shrnutí výsledků dvouletého projektu Aktivně po stopách velkých šelem a dosavadních výsledků monitoringu velkých šelem v Beskydech.


 

Kdy: čtvrtek 15.2.2024 od 10:00 - 12:00 hod. 

Kde: Ostravice - Mazák

 

Co se dozvíte a co můžete vidět a zaznamenat (fotograficky, videem apod.):

Jakým způsobem probíhá mapování velkých šelem. Jak vypadají migrační koridory a jakou mají funkci pro volně žijící živočichy, včetně zákonem chráněných rysů, vlků a medvědů. Proč je potřeba uchovat spojení mezi jednotlivými horskými a lesními celky. Jaké jsou výsledky monitoringu šelem v Beskydech a co nám jejich sledování prozradilo o způsobu jejich života.

Foto: Jana K. Kudrnová


Co získáte v materiálech po exkurzi:

Všem zúčastněným zašleme obratem po ukončení akce jedinečné záběry ze skrytého života velkých šelem v Beskydech, které se podařilo díky monitoringu získat. Tyto snímky (fotografie a videa) budou exkluzivně nabídnuty k využití pouze účastníkům mapování.

 

Za AOPK ČR - Správa CHKO Beskydy a Hnutí DUHA Šelmy Vás budou provázet:

Václav Tomášek, Michal Bojda, Jiří Labuda

 

Popis míst, která navštívíme:

Vydáme se podél řeky Ostravice až pod samotnou hráz vodní nádrže Šance, kde po lávce překonáme Ostravici a druhým břehem se vrátíme zpět.


Svou účast prosím potvrďte e-mailem nebo telefonicky do 13. února na níže uvedený kontakt:

Martina Labudová
martina.labudova@hnutiduha.cz
737 238 434

 

Podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.