English version

Pozvolný návrat vlků a dalších šelem do české krajiny

26.1.2017, Fórum ochrany přírody, 1/2017

Práce Hnutí DUHA Olomouc na ochraně a monitoringu velkých šelem probíhá i díky podpoře individuálních dárců – Přátel velkých šelem. Přidejte se prosím také na www.selmy.cz/podpora.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr