English version

Přechod pro šelmy stále chybí

12.5.2009, Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko

Zelený most, který velkým savcům, včetně vzácných rysů, vlků či medvědů, umožní bezpečně přecházet silnici I/11 na Jablunkovsku, stále chybí.

A není jasné, kdy vznikne. Fungovat přitom měl nejpozději 31. prosince loňského roku. Na tom se zavázaly kraj, ministerstvo průmyslu a obchodu, agentura CzechInvest, některé nevládní organizace a firma Hyundai, když v listopadu 2006 uzavřely "Deklaraci porozumění". Ta má mírnit negativní dopady automobilky na životní prostředí.

Závazek vystavět přechod pro velké savce, takzvaný ekodukt, přes silnici I/11 v důležité migrační lokalitě volně žijících živočichů, Jablunkovské brázdě, obsahuje i vládní usnesení z května 2006. Byl i jednou z podmínek ministerstva životního prostředí v procesu posuzování vlivu stavby nošovické továrny na životní prostředí.

"Ekodukt měl fungovat dříve, než začne vyrábět Hyundai. Nejpozději loni 31. prosince. To se nestalo," zdůraznil Miroslav Kutal z Hnutí Duha Olomouc, které je jedním ze
signatářů deklarace.

Příští týden proběhne na místě plánované stavby ekoduktu jednání zástupců
ministerstev dopravy a životního prostředí. Každá strana má o podobě "šelmochodu" jinou představu.
Práce Hnutí DUHA Olomouc na ochraně a monitoringu velkých šelem probíhá i díky podpoře individuálních dárců – Přátel velkých šelem. Přidejte se prosím také na www.selmy.cz/podpora.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr