Zelený most, který velkým savcům, včetně vzácných rysů, vlků či medvědů, umožní bezpečně přecházet silnici I/11 na Jablunkovsku, stále chybí.


A není jasné, kdy vznikne. Fungovat přitom měl nejpozději 31. prosince loňského roku. Na tom se zavázaly kraj, ministerstvo průmyslu a obchodu, agentura CzechInvest, některé nevládní organizace a firma Hyundai, když v listopadu 2006 uzavřely "Deklaraci porozumění". Ta má mírnit negativní dopady automobilky na životní prostředí.


Závazek vystavět přechod pro velké savce, takzvaný ekodukt, přes silnici I/11 v důležité migrační lokalitě volně žijících živočichů, Jablunkovské brázdě, obsahuje i vládní usnesení z května 2006. Byl i jednou z podmínek ministerstva životního prostředí v procesu posuzování vlivu stavby nošovické továrny na životní prostředí.


"Ekodukt měl fungovat dříve, než začne vyrábět Hyundai. Nejpozději loni 31. prosince. To se nestalo," zdůraznil Miroslav Kutal z Hnutí Duha Olomouc, které je jedním ze

signatářů deklarace.


Příští týden proběhne na místě plánované stavby ekoduktu jednání zástupců

ministerstev dopravy a životního prostředí. Každá strana má o podobě "šelmochodu" jinou představu.