Vzácné šelmy dnes ohrožují pytláci i v Beskydech


Přesně 150 let uplyne zítra (14.11.) ode dne, kdy byl zastřelen poslední šumavský medvěd. Ale Hnutí DUHA varovalo, že ačkoli dnes už platí přísná ochrana, velké šelmy na Šumavě, v Beskydech i jinde ohrožuje pytláctví.


Poslední medvěd – přesněji medvědice – padl nedaleko Želnavy. Během lovu, kterého se zúčastnilo více než 100 lidí, ji zastřelil místní lesník Johann Jungwirth.


Na většině území Čech byli medvědi vyhubeni mnohem dříve, už v průběhu 17. a 18. století. Hlavním důvodem bylo rozsáhlé kácení v lesích i přímé pronásledování lovci. Naopak na Moravě se udrželi déle: poslední šelma padla roku 1893 u Hukvald.


Hnutí DUHA v úterý spustí nové webové stránky o největších evropských šelmách: www.selmy.cz/medved. Jediným místem v České republice, kde se dnes medvědi pravidelně vyskytují, jsou Beskydy. Přirozeně se sem rozšířila slovenská populace. Přitom vhodné podmínky by šelmy měly také na dalších místech republiky, včetně některých částí Šumavy a Jeseníků.


Naopak úspěšně se na některá místa vrátili rysi. Vzácných koček u nás žije asi 80–100. Ovšem ještě ve druhé polovině devadesátých let to bylo až o třetinu více. V Beskydech se objevují rovněž vlci, kteří se zde úspěšně rozmnožují, a čtyři mrtvé kusy byly objeveny také v oblasti Šumavy a Bavorského lesa [1].


Populace všech velkých šelem ovšem ohrožují pytláci. Ze čtrnácti rysů, která správa šumavského národního parku označila vysílačkou, už osm beze stopy zmizelo a bylo patrně zastřeleno. Počet ilegálních odstřelů se u nás za posledních dvacet let odhaduje na více než 500 kusů. Hnutí DUHA vypsalo odměnu 50 000 korun za informaci, jež povede k dopadení pytláka, který zastřelil medvěda, rysa nebo vlka.


Ekologická organizace organizuje na Šumavě a v Beskydech hlídky speciálně vyškolených dobrovolníků, jež mají pytláctví zabránit [2]. Odborníci přitom poukazují na to, že právě viditelná přítomnost většího počtu osob, které v horách případné pytláctví sledují, může sehrát preventivní roli. Letos se zaměří mimo jiné na Jablunkovský průsmyk, který je důležitou migrační trasou medvědů. Získané údaje umožní vybudovat tu přechod – most, přes který by velcí savci mohli bezpečně přecházet přes rušnou silnici bez rizika srážky s autem.


Beskydský projekt pořádá Hnutí DUHA Olomouc ve spolupráci se Sdružením Beskydčan, ČSOP a Správou Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Vlčí hlídky, které do terénu pravidelně chodí už od září, budou tento týden posíleny o nové zájemce. Pro ně proběhne speciální čtyřdenní školení, jež se koná za účasti odborníků na Dolní Bečvě od čtvrtka do neděle (16.–19. 11.). Jen během minulé sezóny se hlídek účastnila zhruba stovka dobrovolníků, kteří do terénu vyrazili celkem stotřicetkrát. Počet nelegálně kladených masitých újedí – pastí na šelmy, po kterých dobrovolníci také pátrají – v posledních letech výrazně poklesl.


Účastnit se může kdokoli – přijet lze na několik dní nebo třeba i na měsíc. Zájemci se mohou přihlásit online na www.selmy.cz.


Šíření šelem je důležité pro udržení únosné výše populací a zdraví spárkaté zvěře. Přemnožení jeleni a srnci spásáním semenáčků poškozují především listnaté lesy a brání jejich přirozené obnově.


Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc řekl:

„Medvědi se do našich se do našich hor vracejí jen s obtížemi, přestože místa vhodná pro jejich život stále existují. Vážnou překážou stále zůstává pokračující destrukce biotopů, fragmentace krajiny a ilegální lov. Dobrovolnické hlídky v Beskyech a na Šumavě mají za úkol pytláky odradit. Rok od roku také přibývá lidí, kteří se ke spolupráci hlásí, takže můžeme hlídky posílit. Noví dobrovolníci se mohou přihlásit na úvodní seminář, kde dostávají speciální odborné školení o šelmách i o práci v terénu.“Kontakt:

Miroslav Kutal, Hnutí DUHA Olomouc, telefon 728 832 889, email vlci.hlidky@hnutiduha.cz

Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA, 731 463 929, email jaromir.blaha@hnutiduha.cz

Poznámky:


[1] Bufka, L., Heurich, M., Englender, T., Červený, J., Wölfl, M., et Scherzinger, W. (2005): Wolf occurrence in the Czech – Bavarian – Austrian border region: review of a history and current status, Silva Gabreta 11 (1): 27–42


[2] Ochranu velkých šelem v Beskydech Hnutí DUHA organizuje v rámci  programu Českého svazu ochránců přírody "Ochrana biodiverzity", podpořeného Ministerstvem životního prostředí. Projekt podpořila také Nadace na ochranu zvířat, Carpathian EcoRegion Initiative a Nadace Partnerství.