Zájmy přírody betonáři ignorovali

Na Moravě se ve středu 24. listopadu otevírá dálnice D47 v délce 74 km, která představuje rekord betonové lobby, neboť její cena je v průměru 770 miliónů korun za kilometr. Dálnice je kuriózní i tím, že má dva základní kameny, na které různí politici v různých časech poklepávali.


Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR také ignoroval podmínky, které mu udělilo Ministerstvo životního prostředí. Na úseku D4704 u Podhoří u Hranic na Moravě nepostavilo ekodukt, který měl zajistit migraci velkých savců Moravskou bránou. Podle odborníků je okolní krajina právě v tomto místě nejlépe průchodná. Přes nově postavenou bariéru se však migrující vlci, rysi nebo další savci nedostanou.


Investor nemůže argumentovat, že by ekodukt dálnici ještě více prodražil. O pět kilometrů dále totiž vyprojektoval a postavil velmi náročný a drahý přesýpaný most, který ve svých materiálech sám nazývá „ekoduktem“ [1]. Přitom v tomto místě nikdo nikdy žádný ekodukt nepožadoval. Dálniční úsek totiž prochází blízko zástavby a je minimální šance, že by jej zvěř mohla někdy využívat.


Investor při stavbě D47 nerespektoval dokonce ani svůj vlastní projekt. Podjezd pod dálnicí u obce Podhoří například postavil v rozporu se stavebním povolením. Místo dvoupolového mostu o rozpětí 8,5 metrů nechalo vyhloubit pouze úzký tunel 6 metrů široký [2]. Fakturována byla ovšem původní stavba a zhotovitel (vedoucí Sdružení D4704 – firma Skanska) si tak „strčil do kapsy“ několik miliónů korun daňových poplatníků. Podobné triky při stavebních zakázkách jsou nejspíše důvodem, proč stát staví dvakrát dráž než v sousedním Německu.


Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc řekl:


„Lidé mají přirozenou potřebu ekonomického rozvoje, zvířata zase potřebu migrovat. Ředitelství silnic a dálnic zcela ignorovalo podmínky Ministerstva životního prostředí a nedrželo se ani svého vlastního projektu. Do kapes stavebních firem tak putují milióny na úkor opatření, která měla snížit negativní dopady dálnice na krajinu. Vzácní vlci, rysi i běžní živočichové budou teď cestu z Beskyd do Jeseníků hledat jen velmi obtížně.“


Poznámky:


[1]     Přesýpaný most u Hrabůvky  - v materiálech ŘSD ČR nazývaný „ekodukt“ (mapa na str.  9 publikace „Projekt D47“:  http://www.rsd.cz/rsd/rsd.nsf/0/C55139E820489709C125766D00454DB8/$file/D47_091125.pdf


[2]    Obrazové srovnání schválených plánů a stávajícího stavu kontroverzních objektů D47 na https://www.selmy.cz/storage/app/media/Nedostatky_D47.pdf