Z Beskyd vyráží společně s vlčími hlídkami expedice až na Šumavu

Právě tento týden vyráží na česko-slovenském pomezí speciální výprava Petera Sürtha z Německa [1], která bude v následujících týdnech hledat stopy vlků a dalších velkých šelem na území mezi Karpaty a Bavorským lesem. Česká republika je v rámci střední Evropy důležitým migračním koridorem, kudy se mohou šelmy šířit dále na západ.


Zkušený veterán Peter Sürth se účastnil podobných expedic už v Rumunsku nebo na Slovensku. Území České republiky bude monitorovat v následujících čtyřech týdnech s  dobrovolníky od nás i z dalších zemí Evropy .


Posláním projektu není jen hledat stopy velkých šelem, ale také objevit existující bariéry v krajině, které brání volnému šíření vlků a rysů do dalších českých pohoří. Od soboty do úterý se budou účastníci expedice seznamovat s českým prostředím a společně  se skupinkami tzv. vlčích hlídek monitorovat oblast Vsetínských vrchů a Javorníků.


V polovině příštího týdne expedice zamíří do Oderských vrchů a Jeseníků. Zhruba za týden výprava dosáhne Českomoravské vrchoviny, odkud bude směřovat do jižních Čech a dále na dále Šumavu.


Vlci se zatím trvale vyskytují pouze v Beskydech, kde žijí i další velké šelmy – rysi a medvědi. V dalších moravských pohořích se vlci nevyskytují jen vzácně a populace rysů nejsou dostatečně stabilní. Přitom ještě koncem 80. let žilo v Jeseníkách asi 15 rysů a další zvířata se vyskytovala v Českomoravské vrchovině. Bohužel, obě rysí populace byly pytláky značně zdecimovány – dnes žije malý počet rysů pouze v Jeseníkách.


Počet ilegálních odstřelů rysů se u nás za posledních dvacet let odhaduje na více než 500 kusů. Hnutí DUHA a Českomoravská myslivecká jednota proto vypsali odměnu 50 000 korun za informaci, jež povede k dopadení pytláka, který zastřelil medvěda, rysa nebo vlka. Přispět na navýšení odměny může každý na transparentní  účet u e-banky č. 1694749001/2400.

 

Miroslav Kutal z Hnutí DUHA, koordinátor vlčích hlídek, řekl:


„Přestože nemůžeme během jednoho měsíce prozkoumat detailně celou republiku, bude expedice důležitým prvním krokem, abychom si začali více všímat migračních koridorů, které bude třeba chránit všude tam, kde ještě zástavba nepokročila. Pokud chceme mít životaschopné populace vlků a rysů, nemůžeme je izolovat do malých rezervací. Musíme hledat možnosti, kudy mohou šelmy cestovat i v kulturní krajině. Doufáme, že expedice přinese čerstvé doklady o výskytu šelem mimo i chráněné oblasti.“