Hnutí DUHA dopisem požádalo ministra životního prostředí, aby u svého slovenského kolegy László Miklóse intervenoval proti povolení odstřelu vlků a medvědů. Lov na Slovensku ohrožuje také přežití a další šíření ohrožených šelem na české straně hranice.

Vlk i medvěd patří mezi celosvětově ohrožené živočichy. Přesto bylo loni na Slovensku legálně zastřeleno 113 vlků [1]. V roce 2004 požádali myslivci slovenské ministerstvo životního prostředí o povolení lovu 101 medvědů. V osmdesáti případech souhlas dostali – ačkoli pouze v sedmnácti z nich jde o medvědy, kteří působí škody [2]. Zastřelení zbývajících 63 medvědů, většinou kvůli komerčnímu lovu, bude jasným porušením mezinárodních dohod.

České populace jsou stále ještě závislé na dostatku zvířat migrujících ze Slovenska. Česká republika připravuje nákladný záchranný program, který má zajistit ochranu velkých šelem. Při pokračujícím lovu na Slovensku tyto peníze přijdou zčásti nazmar.

Proti povoleni lovu vlků a medvědů na Slovensku se postavily slovenské, české i polské ekologické organizace a odborníci [3]. Slovenské Lesoochranárske zoskupenie VLK včera odeslalo Evropské komisi a Radě Evropy stížnost na porušení Bernské úmluvy a evropské směrnice o ochraně přírodních stanovišť [4]. Už dříve požádalo ministerstvo životního prostředí, aby zveřejnilo jména komerčních lovců a částky, které za odstřel zaplatili. Polské zelené organizace svolaly dnes demonstraci proti odstřelu před slovenské velvyslanectví ve Varšavě.

Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA, řekl:

„Povolení lovu celosvětově kriticky ohrožených šelem vlků a medvědů je absurdní anachronismus. Zdá se, že Slovensko místo do Evropy míří do středověku. Lovecká mafie na Slovensku vyřešila problém pytláctví po svém – jednoduše prosadila legalizaci lovu chráněných šelem. Odstřel bohužel poškozuje i populace na české straně hranice, zejména v Beskydech a Bílých Karpatech.“

Kontakt:

Jaromír Bláha, Hnutí DUHA, telefon 602 440 508, 222 514 759, email jaromir.blaha@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] V roce 1999 vydal slovenský ministr životního prostředí László Miklós vyhlášku, kterou legalizoval lov vlků v době od 1. listopadu do 15. ledna. V letech 2000 – 2002 bylo na základě této vyhlášky legálně zastřeleno 324 zvířat.

[2] Medvěd hnědý je na Slovensku celoročně chráněný zákonem o ochraně přírody a krajiny. V tzv. „odůvodněných případech“ je možné vydat zvláštní povolení – udělit výjimku ze zákazu lovu, kterých slovenské ministerstvo životního prostředí letos v desítkách případů zneužilo k souhlasu s komerčním odstřelem.

[3] Polské a české ekologické organizace, včetně Hnutí DUHA, se přidaly ke stížnosti na postup slovenských ministerstev zemědělství a životního prostředí k Evropské komisi a Radě Evropy [4].

Známý polský zoolog profesor Henryk Okarma, vedoucí Institutu ochrany přírody PAN, vyzval polskou vládu k okamžitému zásahu, protože na Slovensku budou stříleni také polští medvědi – zvířatům žijícím v pohraničí hrozí zabití, pokud přejdou hranici. Polský náměstek ministra životního prostředí profesor Zbingniew Witkowski uvedl, že ministerstvo bude žádat o vytvoření třicetikilometrové nárazníkové zóny na polsko-slovenské hranici, kde by bylo zakázáno lovit šelmy.

[4] Vlk a medvěd jsou zařazeni mezi přísně chráněné druhy živočichů v tzv. Bernské úmluvě o ochraně evropské fauny a ve směrnici EU o stanovištích. Povolení lovu vlků a medvědů na Slovensku nesplňuje podmínky pro udělování výjimek, které evropská směrnice i Bernská úmluva stanoví.