Beskydy jsou díky své rozlehlosti a lesnatosti stále ještě místem, kde se mohou, minimálně po přechodnou dobu, zdržovat medvědi hnědí, kteří k nám zavítají ze sousedního Slovenska či Polska. Jejich výskyt na území CHKO Beskydy a okolí je více či méně pravidelně zaznamenáván od 70. let 20. století a ani poslední roky nejsou výjimkou. Například v dubnu 2012 byly stopy této šelmy nalezeny na úbočí Lysé hory, na svazích nad Šancí i na hraničním hřebeni nedaleko Bílého Kříže; v údolí Čeladenky náhodně projíždějící cyklista medvěda dokonce vyfotil. Letošní ověřené záznamy o tom, kde všude se medvěd, či možná medvědi, pohybovali, pocházejí z poněkud netypických míst – stopy se našly na zahrádce na okraji Třince, v kamenolomu nad obcí Řeka na severním okraji Beskyd, a též v blátě polní cesty v obci Baška nedaleko tamní přehrady…

stopy medvěda nalezené v kamenolomu v Řece; foto: Silvie Stachová

Tyto známé případy ukazují, že ačkoli většina obyvatel a návštěvníků Beskyd se s medvědem nejspíše za celý život nesetká, tato zvířata krajinou procházejí, někdy i lidmi poměrně obydleným územím. Nejčastěji se pohybují v noci, za soumraku a za svítání, protože se snaží vyhnout lidem a jejich aktivitám. A zatím se jim to poměrně daří – přímých setkání (nikoli však napadení!) člověka s touto plachou šelmou je v Beskydech jen minimum. K tomu, aby to tak zůstalo i v budoucnu, kdy k nám budou přicházet hledat domov další a další medvědi, můžeme přispět především my lidé.

Poměrně snadným a přitom velmi důležitým krokem k bezproblémovému soužití s divokými medvědy je zabezpečení nádob na odpad tak, aby se do nich medvědi nedostali. Díky svému vynikajícímu čichu jsou lákáni zapáchajícími odpadky, především kuchyňskými zbytky, i na velkou vzdálenost. Pokud medvěd takto objeví snadno dostupný zdroj potravy, snaží se ho co nejvíce využít, vrací se k takovému místu a přitom ztrácí přirozenou plachost. Stanou se z nich synantropní (kontejneroví) medvědi, kteří mohou způsobovat problémy. Svého návyku na potravu od lidí a lidskou přítomnost už se nedokážou zbavit.

takto by to nemělo vypadat: kontejner se zbytky potravin na hřebeni Beskyd; foto: L.Machalová

Tyto případy jsou známé především ze Slovenska. Medvěd vybírající kontejner byl však před několika lety hlášen i v Ostravici u chatové osady Skalka pod Smrkem. Po zabezpečení nádoby poklopem se tam údajně již neobjevoval. Předejít vzniku této situace je jistě lepší, než následně řešit nezvané medvědí „návštěvy“ i na dalších místech.

Proto Hnutí DUHA Olomouc po dohodě s obcemi Ostravice a Staré Hamry nechalo vyrobit speciální poklopy a zabezpečit jimi velkoobjemové kontejnery na vybraných 5 nejrizikovějších místech. Jejich vhazovací dvířka jsou vybavena jistícími páčkami, které medvěd otevřít nedokáže, ale pro člověka je to vcelku snadné.

detail zajišťovací páčky dvířek ve velkém medvěduvzdorném poklopu

Aby bylo opatření účinné a mohlo chránit všechny obyvatele před nebezpečím kontejnerových medvědů (ale i samotné medvědy například před zraněním ostrými předměty v odpadcích), je potřeba poklopy důsledně zavírat včetně zajištění páčkou. Ta je konstruována tak, že po puštění dvířek z výšky by měla sama zapadnout.

Pokud by se vám zdály samotné poklopy zbytečné nebo důsledné zavírání dvířek jako otravný úkon navíc, vězte, že za bezpečnost vás i ostatních lidí to stojí. Je to opravdu to nejmenší, co může každý pro poklidné soužití s medvědy udělat. To zní jako docela přijatelná daň za možnost žít či se rekreovat v tak krásné a zajímavé oblasti, jakou Beskydy jsou právě i díky výskytu velkých šelem, nemyslíte?

jeden ze zabezpečených kontejnerů ve Starých Hamrech; foto. L.Machalová

Vaše návrhy na další místa v Beskydech, kde by bylo vhodné zabezpečit nádoby na odpad, uvítáme na kontaktech: info@selmy.cz nebo tel. 602 529 850.

Leona MACHALOVÁ

Článek byl zveřejněn v červnovém čísle Zpravodaje Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy