English version

Rychlostní komunikace R6 - Púchov - st. hranice ČR/SR

Připomínky Hnutí DUHA Olomouc k mezistátnímu posuzování záměru prováděného mimo území České republiky dle zákona č. 100/2001 Sb.

4.10.2008, Šelmy.cz

Hnutí DUHA Olomouc požaduje:

Vzhledem k výše zmíněným závažným nedostatkům navrhujeme, aby úřad v souladu s odst. 5  § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

vrátil dokumentaci k přepracování a doplnění.Celý text připoínek včetně podrobného zdůvodnění

Práce Hnutí DUHA Olomouc na ochraně a monitoringu velkých šelem probíhá i díky podpoře individuálních dárců – Přátel velkých šelem. Přidejte se prosím také na www.selmy.cz/podpora.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr