Hledání stop ve sněhu, zbytků potravy, ale i rozbor nalezeného trusu. Tak bude vypadat sčítání velkých šelem, které se koná tento týden v Beskydech. Ekologové a dobrovolníci budou hledat jakékoli připomínky pobytu medvědů, vlků a rysů, na jejichž základě by mohli upřesnit odhady jejich počtu. Sčítání se zúčastní zaměstnanci Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy, ale také dobrovolníci, kteří se v horách pravidelně šelmám věnují.

Na rozdíl od sčítání lidu, které začne za měsíc a koná se pouze jednou za deset let, je hledání šelem akcí každoroční. Loni ochranáři spočítali a odhadli, že v Beskydech se pohybují nejméně dva medvědi, třináct rysů a minimálně pět vlků. Informace koordinují nejen navzájem ze svých pozorování, ale také s kolegy ze Slovenska, šelmy totiž brázdí Beskydy bez ohledu na hranice a je nutné odhady korigovat, aby některou nezapočítali vícekrát. Důležité jsou odhady a pozorování zejména u rysů a vlků – medvědi totiž zimují většinou právě na Slovensku a je potřeba započítat i další informace. Miroslav Kutal z Hnutí Duha, který se loni na sčítání podílel, připomněl, že mapování potvrdilo, že v Beskydech žijí i orli skalní, tetřev hlušec, puštík bělavý a další chráněná zvířata.

Při sčítání dobrovolníci chodí po horách, často se sněžnicemi na nohou, a jejich pomůckou jsou fotoaparáty, měřítka a sáčky na vzorky trusu zvířat. Tímto způsobem mohli doložit například to, že se v Beskydech začali rozmnožovat rysi. Proto pátračům vyhovuje, pokrýváli hory sněhová pokrývka, zjistí nejen směr pohybu zvířat a jejich počet, ale také mohou odhadnout jejich velikost a tím i stáří.

Vývoj sčítání prokazuje postupný návrat velkých šelem do České republiky. Návrat vlků přibližně před šestnácti lety je prvním od chvíle, kdy podle kronik jistý František Jež zastřelil 5. března 1914 na Jablunkovsku posledního divoce žijícího vlka v dnešní ČR.