Happening S draky proti dálnici proběhne u Lačnova

Ministerstvo životního prostředí právě posuzuje vliv čtyřicetikilometrového úseku rychlostní silnice R49 Fryšták–státní hranice ČR/SR na životní prostředí. K tomu účelu byla na objednávku Ředitelství silnic a dálnic ČR vypracována dokumentace EIA [1]. Započetí výstavby je plánováno na rok 2017, což je o 8 let později, než se předpokládalo v oznámení záměru z roku 2006.


Ekologické organizace a místní občané nesouhlasí s vedením rychlostní silnice R49 přes Vizovické vrchy. Upozorňují například na to, že dosud neproběhlo žádné důkladné hodnocení všech potenciálních přínosů a ztrát, které by význam a smysluplnost stavby zdůvodnilo.


Má dojít také k demolicím desítek budov a ke značným výkopům do zemědělské a lesní půdy. Stavba bude představovat silný zásah do krajinného rázu Vizovických vrchů, poškodí rozsáhlé území vyhlášeného přírodního parku, znehodnotí vodní zdroje a negativně zasáhne také mnohé zákonem chráněné druhy rostlin a živočichů.


Hnutí DUHA například upozorňuje na přerušení migračního koridoru velkých savců směrem do Bílých Karpat a Hostýnských vrchů – jedná se především o vlky, rysy a medvědy, kteří se v oblasti pravidelně vyskytují. Biologické hodnocení záměru však velké šelmy téměř nezmiňuje: terénní průzkum totiž probíhal mimo zimní období, kdy je největší šance pobytové znaky těchto velkých šelem nalézt. Podobných metodických chyb biologické hodnocení obsahuje celou řadu – například je velmi zvláštní, že ornitologický průzkum nezaznamenal výskyt ani nejběžnějších ptáků jako jsou sýkory, pěnkavy nebo pěnice [2].


Dokumentace EIA měla vypracovat variantu záměru ve Vizovicích tak, aby rychlostní silnice byla vedena tunelem pod zástavbou rodinných domů v Lázeňské ulici. V rozporu s tímto zadáním je tunel navržen způsobem, který domy nechrání, ale naopak vyúsťuje nad Lázeňským údolím, což znamená, že rychlostní silnice R49 by vedla přes obydlené údolí mostem a vyžadovala demolice [3].


Ekologické organizace proto požadují vrácení dokumentace a její důsledné přepracování a navržení způsobu, jak zabránit zásahům do krajinného rázu a zachovat migrační propustnost krajiny pro velké šelmy (například vedením dálnice v tunelu pod Vizovickými vrchy).


V neděli se ve spolupráci s obcí Lačnov uskuteční happening – symbolické pouštění draků u obce  v místech, kudy má rychlostní komunikace vést. Akce se zúčastní občané z Lačnova a okolních obcí. Součástí akce bude soutěž o největšího a nejhezčího vzletného draka a živá muzika písničkářky Beaty Bocek. Zváni jsou všichni milovníci Vizovických vrchů i novináři. O den dříve začne pěší pochod z Vizovic do Lačnova právě po trase plánované R49 [4].


Miroslav Kutal z Hnutí DUHA řekl: „O rychlostní silnici R49 politici rádi tvrdí, že přinese rozvoj regionu. Dokumentace, která byla nyní předložena k připomínkování veřejnosti, však nepřináší žádné analýzy, které by o tomto faktu svědčily. Takzvané biologické hodnocení lokality navíc obsahuje tak závažné metodické nedostatky, že by jeho autor nemohl obhájit svůj průzkum ani jako student bakalářského oboru. Požadujeme proto důsledné přepracování dokumentace. Při rozvoji regionu nemůžeme zapomínat na udržení dochovaných přírodních a krajinných hodnot, ke kterým bezesporu patří také výskyt všech tří druhů velkých šelem.“

Miroslav Mach z Unie pro řeku Moravu řekl: „Tranzitní provoz mezi Zádveřicemi a Slovenskem je dnes minimální, rychlostní silnice zde nemá význam. Megalomanské plány, založené na víře v nekonečný růst, vůbec nepočítají s tím, že doprava je zcela závislá na ropě. Zásoby ropy jsou ale neobnovitelné a omezené, nebude proto možné levně jezdit donekonečna.“


Vlasta Sláčíková, starostka obce Pozděchov řekla: „Na našem katastru je pro obyvatele Pozděchova  přijatelná pouze varianta tunelem. Pokud by to byl tunel ve Vizovicích, který by odklonil trasu R 49 hned na začátku Vizovických vrchů, bylo by to pro nás to nejlepší řešení, které plně podporujeme.”


Marie Vlčková, starostka obce Lačnov již dříve žádala o zamítnutí celé stavby, její vyjádření je k dispozici na http://www.r49.cz/obec-lacnov-zadost-o-zamitnuti-stavby-r49.php

 

Poznámky:


[1]  Dokumentace EIA k úseku Fryšták – státní hranice ČR/SR je možné volně stáhnout na http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP272


 [2]  Kompletní připomínky Hnutí DUHA: http://www.hnutiduha.cz/olomouc/aktuality/stanovisko-hnuti-duha-olomouc-k-dokumentaci-eia-rychlostni-silnice-r49-frystak-statni-hranice-cr-sr/


[3] Kompletní připomínky Unie pro řeku Moravu a/nebo občanského sdružení Vizovické vrchy: http://r49.cz/vyjadreni-k-dokumentaci-eia/


[4] Podrobnosti o happeningu „s drakem  proti dálnici“:

KDY:   Neděle 20. září od 14:00 hodin

KDE:   Lačnov – kopec nad obcí, kudy má vést rychlostní komunikace R49 (mapa)

CO:    Happening – pouštění draků se slogany symbolizujícími nesouhlas s trasováním rychlostní komunikace R49 Vizovickými vrchy

          Soutěže o největšího a nejhezčího draka

          Muzika – písničkářka Beata Bocek

 

KDO:   Občané Lačnova a okolních obcí včetně starostky obce Lačnov

          Hnutí DUHA včetně vedoucího programu ochrany velkých šelem

          Občanské sdružení Vizovické vrchy

          Unie pro řeku Moravu