Stovka občanů pouštěla symbolicky draky u Lačnova

V neděli odpoledne uspořádalo Hnutí DUHA ve spolupráci s místními sdruženími a obcí Lačnov happening – symbolické pouštění draků u obce v místech, kudy má vést rychlostní komunikace R49. Akce se účastnila zhruba stovka občanů, byli vybráni nejhezčí a nejnápaditější létající draci. Součástí akce byl i koncert písničkářky Beaty Bocek [1].

soutěž o nejhezčího draka

místní občané nesouhlasící s výstavbou dálnice


Právě v těchto měsících totiž probíhá posuzování vlivu této stavby na životní prostředí a ekologické upozorňují na nekvalitně zpracovanou dokumentaci a absenci analýzy, která by prokázala smysluplnost výstavby rychlostní komunikace v dosud klidném horském prostředí [2].

drak s heslem proti výstavbě dálnice R49
Foto:Zdeněk Němec, ČTK


V sobotu odpoledne vyrazili někteří účastníci na pěší pochod v trase plánované rychlostní komunikace R49 z Vizovic do Lačnova. Ekologové při zběžném průzkumu zaznamenali zvláště chráněné druhy živočichů, o kterých se dokumentace nezmiňuje, například ťuhýka šedého či kudlanku nábožnou.

účastníci pochodu po trase plánované R49

Miroslav Kutal z Hnutí DUHA řekl: „O rychlostní silnici R49 politici rádi tvrdí, že přinese rozvoj regionu. Dokumentace, která byla nyní předložena k připomínkování veřejnosti, však nepřináší žádné analýzy, které by o tomto faktu svědčily. Takzvané biologické hodnocení lokality navíc obsahuje tak závažné metodické nedostatky, že by jeho autor nemohl obhájit svůj průzkum ani jako student bakalářského oboru. Požadujeme proto důsledné přepracování dokumentace. Při rozvoji regionu nemůžeme zapomínat na udržení dochovaných přírodních a krajinných hodnot, ke kterým bezesporu patří také výskyt všech tří druhů velkých šelem.“

Miroslav Mach z Unie pro řeku Moravu řekl: „Tranzitní provoz mezi Zádveřicemi a Slovenskem je dnes minimální, rychlostní silnice zde nemá význam. Megalomanské plány, založené na víře v nekonečný růst, vůbec nepočítají s tím, že doprava je zcela závislá na ropě. Zásoby ropy jsou ale neobnovitelné a omezené, nebude proto možné levně jezdit donekonečna.“

místní jsou většinou proti dálnici jejich krajem
Foto:Zdeněk Němec, ČTK


Karel Vodnráček z občanského sdružení Vizovické vrchy řekl: „Množství automobilů v současné době projíždějící po I/49 od Vizovic směrem na Valašskou Polanku ani z daleka nezavdávají důvod pro realizaci rychlostní komunikace. Investor spolu s regionálními politiky si je faktu vědom a ve stozích bezobsažných politických prohlášení je patrná pouze víra v nárůst dopravy, který by dodatečně stavbu zdůvodnil.“

Marie Vlčková, starostka obce Lačnov již dříve žádala o zamítnutí celé stavby, její vyjádření je k dispozici na http://www.r49.cz/obec-lacnov-zadost-o-zamitnuti-stavby-r49.php

Poznámky: 
[1] Fotografie z akce naleznete na https://www.selmy.cz/storage/app/media/vyber_media_zmens.zip.
Vyšší rozlišení fotografií zašleme na požádání.
[2] Více informací v tiskové zprávě ze dne 17.9.2009: https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/sdruzeni-a-mistni-obcane-nesouhlasi-s-dalnici-vizovickymi-vrchy